Saturday, August 19, 2023

Giá Tôm nguyên liệu ĐBSCL tuần 14/08 - 19/08/2023

Cập nhật Giá Tôm nguyên liệu ở khu vực ĐBSCL tuần 14/08 - 19/08/2023
Bảng giá tôm nguyên liệu tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh


No comments:

Post a Comment

Popular Posts