Thursday, September 7, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản An Giang 07/09/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản tại An Giang hôm nay!

Giá các mặt hàng thủy sản tại An Giang cập nhật mới nhất ngày 7/9/2023.

Mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ (đồng)

Tăng/giảm

Cá tra thịt trắng

kg

27.000 - 29.000

42.000 - 45.000


Lươn (loại 1)

kg

110.000 - 125.000

160.000 - 180.000

Lươn (loại 2)

kg

90.000 - 105.000

150.000

Ếch (nuôi)

kg

30.000 - 35.000

55.000 - 60.000

Tôm càng xanh

kg

160.000 - 180.000

230.000 - 240.000

Cá lóc nuôi

kg

40.000 - 45.000

60.000 - 65.000


Cá nàng hai

kg

72.000 - 74.000

-

Cá điêu hồng

kg

39.000 - 40.000

50.000 - 55.000


Cá rô phi

kg

33.000 - 35.000

38.000 - 42.000


Cá linh non

kg

150.000 - 200.000
(chưa làm sẵn)

300.000 - 350.000
(cá đã làm sẵn)Cập nhật Giá Cá Tra mới nhất tháng 09/2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts