Monday, October 23, 2023

Cập nhật Giá Cá Tra thịt/giống 23/10/2023 (ĐBSCL)

Thị trường Giá Cá Tra Thịt và Giống 23/10/2023 khu vực Miền Tây (Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang...) xu hướng tăng!


ĐỒNG THÁP

Đồng Tháp: Tại Hồng Ngự, Tân Hồng, giá cá tra nguyên liệu cỡ từ 900 gam đến cỡ lớn 1,5kg dao động quanh mức 27.000 đ/kg (tùy hình thức thanh toán). Các công ty gia công Trung Quốc bắt cá nguyên liệu cỡ 1,5kg ở quanh mức 27.000 đ/kg (50% tiền mặt, 50% công nợ 30 ngày).
GIÁ CÁ TRA GIỐNG Thị trường cá tra giống Đồng Tháp ngày 23/10/2023: Giá cá tra giống 30 con/kg hôm nay tăng giá lên khoảng 1 đến 2.000 đ/kg so với tuần trước.

Giá Cá Tra Giống: Tại Cao Lãnh, Hồng Ngự, giá cá giống mẫu 30 con/kg đã tăng giá lên khoảng 1.000 - 2.000 đ/kg so với tuần trước đó và giao dịch quanh mức 28.000 đ/kg. Một số chủ trại nuôi cho hay lượng cá giống còn lại khá ít và khó nuôi do dịch bệnh và mưa lớn.

CẦN THƠ

Cần Thơ: Tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, giá cá tra nguyên liệu ổn định như cuối tuần trước quanh mức 27.000 đ/kg.
GIÁ CÁ TRA GIỐNGThị trường cá tra giống Cần Thơ ngày 23/10/2023: Giá cá giống 30 con/kg ổn định so với tuần trước.

Giá Cá Tra Giống: Tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, giá cá tra giống mẫu 30 con/kg trong khoảng 25.000 - 26.000 đ/kg.

Giá Cá Tra Giống hôm nay bao nhiêu?

AN GIANG

An Giang: Tại Châu Phú, Phú Tân, Long Xuyên, các công ty lớn chủ yếu bắt cá nhà. Một số giao dịch bắt cá cỡ 900 gam ở mức 26.700 đ/kg (tiền mặt). Các công ty gia công Trung Quốc bắt cá nguyên liệu cỡ 1,5kg ở quanh mức 27.000 đ/kg (50% tiền mặt, 50% công nợ 30 ngày).
GIÁ CÁ TRA GIỐNG Thị trường cá tra giống An Giang ngày 23/10/2023: Giá cá giống 30 con/kg tăng đến 3.000 đồng/kg.

Cá Tra Giống: Tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, giá cá tra giống mẫu 30 con/kg trong khoảng 25 ĐẾN 26.000 đ/kg.

LONG AN

Giá Cá Tra giống tại Long An: Tại Tân Hưng, giá cá tra giống mẫu 30 con/kg tiếp tục giao dịch quanh mức 25.000 - 26.000 đ/kg.

TIỀN GIANG

Giá Cá Tra giống ở Tiền Giang: Tại Tân Hưng, giá cá tra giống mẫu 30 con/kg tiếp tục giao dịch quanh mức 25.000 - 26.000 đ/kg.

giacatra | catrathit | catragiong | thitruongcatra | giathuysan #angiang #dongthap #cantho

Cập nhật Giá Cá Tra mới nhất trong tháng 10.2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts