Thursday, October 26, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản An Giang 25/10/2023

Thị trường Giá Thủy Sản ở tỉnh An Giang hôm nay!

Giá các mặt hàng thủy sản ở An Giang cập nhật ngày 25/10/2023. Theo SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH AN GIANG

BẢNG GIÁ THỦY SẢN AN GIANG NGÀY 25/10/2023

Giá Thủy Sản tại tỉnh An Giang mới nhất!

Mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ (đồng)

Tăng/giảm

Cá tra thịt trắng

kg

27.000 - 28.000

42.000 - 45.000

-

Lươn (loại 1)

kg

100.000 - 120.000

160.000 - 170.000

-10.000

Lươn (loại 2)

kg

80.000 - 90.000

150.000

-10.000

Ếch (nuôi)

kg

35.000 - 38.000

55.000 - 60.000

-

Tôm càng xanh

kg

165.000 - 175.000

230.000 - 240.000

-

Cá lóc nuôi

kg

38.000 - 42.000

60.000 - 65.000

-5.000

Cá nàng hai

kg

85.000 - 87.000

-

-

Cá điêu hồng

kg

38.000 - 40.000

50.000 - 55.000

-

Cá rô phi

kg

36.000 - 38.000

40.000 - 45.000

-

Cá linh non

kg

-

90.000 (cá đã làm sẵn)

-

Cá trê vàng

kg

36.000 - 37.000

-

-

Cá chim trắng

kg

25.000

35.000 - 45.000

-

Cập nhật Giá Cá Tra mới nhất tháng 10.2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts