Friday, October 20, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản tại Tiền Giang 20/10/2023

Tổng hợp Giá Thủy Sản TIỀN GIANG 🦐 Giá Cá Tra, Tôm Thẻ, Tôm Sú, Nghêu, Điêu Hồng, Cá Trê Vàng, Giá Ếch... Giá các mặt hàng thủy sản tại Tiền Giang mới nhất ngày 20/10/2023.


BẢNG GIÁ THỦY SẢN TIỀN GIANG 20/10/2023

Tên mặt hàng

Đơn vị tính

Giá tham khảo (Tăng/giảm)

Tôm thẻ chân trắng (50 con/kg)

đồng/kg

110.000 (tăng 4.000 đồng) - 113.000 (tăng 3.000 đồng)

Tôm thẻ chân trắng (100 con/kg)

đồng/kg

90.000 - 92.000 (ổn định)

Tôm sú (30 con/kg)

đồng/kg

155.000 - 160.000 (ổn định)

Tôm sú (40 con/kg)

đồng/kg

105.000 (tăng 5.000 đồng) - 115.000 (tăng 5.000 đồng)

Nghêu (40 - 60 con/kg)

đồng/kg

22.000 - 24.000 (ổn định)

Cá điêu hồng (600g đến dưới 1 kg)

đồng/kg

48.000 - 49.000 (ổn định)

Cá tra (600g đến dưới 1 kg)

đồng/kg

26.500 - 27.500 (ổn định)

Cá tra giống (30 con/kg)

đồng/kg

26.000 - 27.000 (ổn định)

Cá trê vàng (6-7 con/kg)

đồng/kg

33.000 - 34.000 (giảm nhẹ)

Ếch thịt (3-5 con/kg)

đồng/kg

40.000 - 41.000 (tăng nhẹ)


Cập nhật Giá Thủy Sản Tiền Giang mới nhất

Cập nhật Giá Thủy Sản mới nhất tháng 10/2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts