Sunday, October 29, 2023

Giá thu mua Tôm Thẻ và Tôm Sú hôm nay 29/10/2023

Cập nhật Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú hôm nay 29/10/2023 tại khu vực Miền Tây. Giá Tôm hôm nay có xu hướng tăng nhẹ!
Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú khu vực Bạc Liêu hôm nay!

Theo ghi nhận, Giá Tôm Thẻ kiếm kháng sinh tăng nhẹ các size lớn 25-30 con/kg, Giá Tôm Sú cũng tăng ở size 15 con/kg.

GIÁ CÁ ẾCH LƯƠN MIỀN TÂY HÔM NAY

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

Giá Tôm Thẻ KKS tại Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu

Giá Thu Mua Tôm Sú Oxy hẹn tại Bạc Liêu

Giá Tôm Thẻ Oxy KKS Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng


CẬP NHẬT GIÁ THỦY SẢN THÁNG 10.2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts