Thursday, October 26, 2023

Thị trường Giá Thủy Sản Trà Vinh 26/10/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản TRÀ VINH 🦐 Giá Tôm Sú, Tôm Thẻ, Tôm Càng Xanh, Cua Thịt, Cua Biển, Nghêu, Sò, Cá Tra, Cá Lóc... Giá các mặt hàng thủy sản chủ yếu của Trà Vinh cập nhật ngày 26/10/2023.

BẢNG GIÁ THỦY SẢN TRÀ VINH 26/10/2023

  • Giá Thủy Sản Trà Vinh cập nhật ngày 26/10/2023 
  • Tổng hợp Giá Thủy Sản Trà Vinh ngày 26/10/2023 
  • Giá Tôm Thẻ Chân Trắng hôm nay ngày 26/10/2023 
  • Cập nhật Giá Tôm Sú Trà Vinh hôm nay 26/10/2023 
  • Giá Tôm Càng Xanh càng sào Trà Vinh 26/10/2023 
  • Cập nhật Giá Cua biển Trà Vinh hôm nay 26/10/2023 
  • Giá bán Nghêu, Sò Huyết Trà Vinh hôm nay 26/10/2023 
  • Thị trường Giá Cá Tra thịt, Giá Cá Lóc Trà Cú Trà Vinh 
  • Cập nhật Giá Cá Êch Lươn khu vực Miền Tây hôm nay

TRA CỨU GIÁ THỦY SẢN THÁNG 10/2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts