Friday, November 10, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản Hậu Giang 10/11/2023

Thị trường Giá Thủy Sản Hậu Giang cập nhật ngày 9-10/11/2023!

Giá các mặt hàng thủy sản ở Hậu Giang cập nhật mới nhất tuần 1 tháng 11 năm 2023
Bảng Giá Thủy Sản Hậu Giang hôm nay bao nhiêu?
Hôm nay 10/11/2023, GIÁ THỦY SẢN mời quý bà con theo dõi giá các mặt hàng thủy sản chủ lực của tỉnh Hậu Giang như: cá thát lát, giá cá sặc rằn, giá cá lóc, cá rô, cá tra, lươn thịt, ếch thịt... Giá thương lái thu mua tại vườn và giá bán tại các chợ.. (Nguồn: Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang)

  • Giá Thủy Sản Hậu Giang cập nhật 9-10/11/2023 
  • Thị trường Giá Thủy Sản Hậu Giang 9/11/2023 
  • Giá Cá Sặc Rằn Hậu Giang (5 con/kg) 9/11/2023 
  • Cập nhật Giá Cá Rô nuôi Hậu Giang 9/11/2023 
  • Giá Cá Lóc thịt (~500gr) ở Hậu Giang 9/11/2023 
  • Giá Cá Thát Lát mua bán tại Hậu Giang 9/11/2023 
  • Giá Cá Tra Hậu Giang giá tại vườn chợ 9/11/2023 
  • Giá Lươn thịt hôm nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 
  • Cập nhật Giá Ếch thịt thương lái thu mua Hậu Giang

Giá Thủy Sản Miền Tây mới nhất tháng 11/2023HẬU GIANG: DIỆN TÍCH NUÔI THỦY SẢN SẮP ĐẠT KẾ HOẠCH NĂM 2023

Tổng diện tích nuôi thủy sản được nông dân trong tỉnh thả nuôi tháng qua là 298,63ha, tăng 23,88% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thủy sản được 9.689,87 tấn, tăng 8,58% so với cùng kỳ.
Tính từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh được 11.073,63ha, đạt 97,06% kế hoạch và tăng 24,74% so cùng kỳ. Cụ thể, diện tích nuôi cá được 10.576,25ha, tăng 24,95% so với cùng kỳ, chủ yếu tăng diện tích nuôi cá trên ruộng trong vụ lúa Thu đông. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 63.490,65 tấn, đạt 76,22% kế hoạch, tăng 6,39% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân diện tích tăng là do địa phương vận động người dân chuyển đổi diện tích lúa vụ Thu đông kém hiệu quả sang nuôi thủy sản. Với đà này thì khả năng diện tích nuôi thủy sản năm nay sẽ vượt kế hoạch giao.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts