Monday, November 6, 2023

Cập nhật Giá Tôm đầu tuần 06/11/2023 (Miền Tây)

Cập nhật Giá Thu Mua Tôm Thẻ, Tôm Sú hôm nay 6/11/2023 tại khu vực các tỉnh ĐBSCL...
Giá Tôm Miền Tây hôm nay bao nhiêu?

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú 6/11/2023 khu vực Bạc Liêu

Giá Tôm Thẻ Oxy khu vực Thạnh Hóa, Mộc Hóa (Long An)
07/11/2023
E đang thiếu lượng thẻ oxy khu vực Thạnh Hoá, Mộc Hoá Long an bắt ngày mai ạ. 
Các khu vực khác e bắt bình thường ! 
Call: 0939098286
20c 185 +-5
25c 160 +-3
30c 145/147 +-2
40c 122/125 +-1 
50c 113/115 +- 1
60c 104/106 +-500
70c 99/102 +-500
… 
Các size khác gọi trực tiếp e báo giá ạ
Ưu tiên lượng nhiều giá tốt ạ 🦐🦐🦐


06/11/2023
Đang cần 50c hàng màu. 30c kks
30c 139k+-2k
50c 106k! bắt màu . Không kks
các sele 20c đến 100c mua bình thường 
Nhận khu vực bạc Liêu.ca mau sóc Trăng 
Lh 0919781835


06/11/2023
Thu mua sú thẽ oxy Hà Nội giá tốt nha ae 👍
18c-20c-25c 30c Lh 0918155578 gặp kha 🦐🦐


06/11/2023
Đang cần gấp lô thẻ 6/11 hàng bay, oxy chợ size lớn u tiên khu vực Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau và các tỉnh thành khác vv....🦐🦐🦐🦐🦐
Ae có tôm alo trực tiếp 0365630276 thắng🦐
20c 180 +- 10
25c 160 +- 3.
30c 145 +-2. 
40c  122 +-1
50c 112 +-500
60c 105 +-500
Các size vẫn bắt bình thường ạ


06/11/2023
Giá the oxi khu vực sóc trăng. bạc liêu. cà mau. trà vinh.ben tre.long an.kieng giang. 0869744653  tài 
20c 182k.  Ưu tiên lượng nhiều giá này là giá 
25c 162k.   Tôm sạch kiểm kháng sinh
30c 148k.   Có nhận thu tỉa 
40c 125k.   Tôm bị kháng sinh bắt oxi giá            
50c 115k     thương lượng 
60c 108k.

CẬP NHẬT GIÁ TÔM MỚI

No comments:

Post a Comment

Popular Posts