Thursday, November 23, 2023

Cập nhật Giá Tôm khu vực Miền Tây hôm nay 23/11/2023

Cập nhật Giá Tôm Thẻ KKS, Giá Tôm Sú Oxy ngày 23/11/2023 tại ĐBSCL (Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Long An, Tiền Giang, Bến Tre...)
Giá Tôm Thẻ KKS khu vực Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng


Giá Tôm Sú Oxy hẹn khu vực Bạc Liêu, Tôm Thẻ Oxy ao đất 23/11/2023

23/11/2023
Giá thẻ kks oxy, màu 23/11 khu vực Bến Tre, Long An & Trà Vinh. Ưu tiên lượng nhiều. 
20cl 190k+-10
25c  165k +3-5
30c. 150k +- 2
40c. 124k +1
40cn 120k -1
50c  114k +-500
60c. 108k +-500
70c. 103k +-300
Các size oxy chợ, dập hàng ngang liên hệ trực tiếp e báo giá ạ! 
Lh : 0908038386
Zalo: 0939098286


23/11/2023 🌺0964856731🌺
Thẻ ao đất.     Sú hàng giao.   15c  420 +-20
20c205+-10. 20c 330 310+-5
25c170+-5.   30c 190 180 +-2
30c157+-2.        Thẻ hàng luộc
40c 120+-1.    40c 120+-1
Thẻ ao bạt.     50c.117 +-500
20c200+-10.  60c 105+-300
25c170 +-5.   70c 100+-300
30l.155 160+2.         Thẻ màu
Thẻ kks.           100c 90 +-200 bắt tới 300c
20c 170+-10.   Ai muốn bán cứ lh trực tiếp em 
25c 150+-5.         Ưu tiên sóc Trăng bạc liêu 
30c 142 140 +-2
40c 118-+1


23/11/2023
Giá thẻ ao bạt đay 23/11 khu vực sóc Trăng bạc liêu lh 0793652820 gặp thân
100c-92k+-200₫
150c-80k+-200₫
200c-70k+200₫


23/11/2023
Giá thẻ oxi kks 23.11 khu vực thạnh Phú bến tre vs trà vinh ac lh 0945499447
25c.  170k +3_5
30cl  155k +2
30cn 150k -2
40cl. 125k +1
40cn 122k -1
50c.  115k +-500
60c.  106k +-500
Các sezi khác a lh e báo giá
Giá thu mua Tôm Thẻ Oxy KKS khu vực Thạnh Phú (Bến Tre) và Trà Vinh


23/11/2023
Giá thẻ oxi 23.11 ưu tiên khu vực tra vinh 
20cl 190k+-10
25c  165k/170k +3-5
30c. 150k/155k+-2
40c. 125+1
50c  114k +-500
60c. 108k +-500
70c. 103k +-300
Các sezi khác ae cứ lh 0565698560 mình báo giá ưu tiên luong nhiu Gia tốt


23/11/2023
Đaq cần gấp lô thẻ 23/11oxi chợ hàng kks oxi hà nội KHU VỰC SÓC TRĂNG CÀ MAU BẠC LIÊU LONG AN BẾN TRE AE CÓ TÔM.ALO TRỰC TIẾP 0️⃣3️⃣6️⃣5️⃣6️⃣3️⃣0️⃣2️⃣7️⃣6️⃣ THẮNG GIÁ TỐT,🦐🦐🦐🦐🦐🦐🦐🦐🦐
Thẻ ao đất.   
20c205+-10k
25c170+-5k
30c157+-2k     
40c 122+-1k  
Thẻ ao bạt.   
20c200+-10.  
25c170 +-5.   
30l.155 160+2. 
40l 124+1
40n 120-1     
Thẻ kks.         
20c 175+-10.
25c 155+-5.        
30c 147 140 +-2
40c 120-+1
50c 108+-500 
60c 100+-500

CẬP NHẬT GIÁ TÔM MIỀN TÂY

No comments:

Post a Comment

Popular Posts