Wednesday, November 1, 2023

Giá Cá Miền Đông 01/11/2023 (Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương...)

Cập nhật thị trường Giá Cá Ếch hôm nay ngày 1/11/2023 tại khu vực các tỉnh khu vực Miền Đông Nam Bộ: Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Nguyên, Long An...

Theo khảo sát, Giá Cá Lóc hôm nay 1/11/2023 khu vực các tỉnh miền Đông (Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh...) có giá giảm mạnh còn 43-59.000 đồng/kg...

Giá Cá Điêu Hồng Đông Nam Bộ cũng có giá giảm sâu từ 40.000-43.000 đồng/kg. Giá Cá Rô Đồng miền Đông có giá tăng nhẹ từ 33.000-34.000 đồng/kg. Giá Cá Trê Vàng ở Long An và Tây Ninh cũng giảm nhẹ về mức 33.000-34.000 đồng/kg. Giá Cá Chép Đồng Nai, Bình Dương ổn định. Cá Trắm Cỏ ở Đồng Nai có giá ổn định 74.000-75.000 đồng/kg. Giá Ếch tăng nhẹ từ 40.000-41.000 đồng/kg.

Khô Cá Lóc 1 nắng đặc sản Miền Tây | Khô Cá Lóc ngon nắng tự nhiên

CẬP NHẬT GIÁ THỦY SẢN MỚI NHẤT

No comments:

Post a Comment

Popular Posts