Thursday, November 30, 2023

Thông tin Giá Thủy Sản Cà Mau 30/11/2023

Giá Thủy Sản xin cập nhật thị trường giá cả các mặt hàng thủy sản (giá tôm thẻ, tôm sú, tôm giống, giá cua, giá cá chình, giá cá bống tượng, cá lóc đồng, sặc rằn, cá kèo, cá nâu, cá thòi lòi, sò huyết...) trên địa bàn tỉnh Cà Mau hôm nay 30/11/2023!

BẢNG GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU 29-30/11/2023

STT Mặt hàng Ngày cập nhật Quy cách ĐVT Giá (đồng) +/-
1 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 30/11/2023 20 con/kg kg 160,000 - 165,000  +3.000
2 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 30/11/2023 25 con/kg kg 143,000 - 148,000  +2.000
3 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 30/11/2023 30 con/kg kg 136,000 - 141,000  +2.000
4 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 30/11/2023 40 con/kg kg 112,000 - 117,000  
5 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 30/11/2023 50 con/kg kg 101,000 - 106,000  
6 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 30/11/2023 60 con/kg kg 99,000 - 104,000  
7 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 30/11/2023 70 con/kg kg 97,000 - 100,000  
8 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 30/11/2023 100 con/kg kg 88,000 - 102,000  
9 Tôm thẻ chân trắng (ao đất) 30/11/2023 100 con/kg kg 88,000 - 90,000  
10 Tôm sú thương phẩm (ướp đá) 30/11/2023 20 con/kg kg 225,000 - 230,000  +5.000
11 Tôm sú thương phẩm (ướp đá) 30/11/2023 30 con/kg kg 150,000 - 155,000  +5.000
12 Tôm sú thương phẩm (ướp đá) 30/11/2023 40 con/kg kg 115,000 - 120,000  +5.000
13 Tôm thẻ chân trắng giống 30/11/2023 PL 12 con 102 - 108  
14 Tôm sú giống 30/11/2023 PL 15 con 30 - 50  
15 Cua yếm vuông (Năm Căn) 30/11/2023 Giá bán tại chợ kg 280,000 - 350,000  +30.000
16 Cua Y (Năm Căn) 30/11/2023 > 0,5 kg/con kg 280,000 - 350,000  +20.000
17 Cua gạch (Năm Căn) 30/11/2023 Giá bán tại chợ kg 400,000 - 450,000  +50.000
18 Cá chình 30/11/2023 >1kg/con kg 480,000 - 520,000  +30.000
19 Cá bống tượng 30/11/2023 >700g/con kg 480,000 - 510,000  +30.000
20 Cá lóc đồng 30/11/2023 > 0,5 kg/con kg 110,000 - 130,000  -10.000
21 Cá lóc đồng 30/11/2023 >1kg/con kg 120,000 - 140,000  -20.000
22 Cá thòi lòi 30/11/2023 4-8 con/kg kg 90,000 - 120,000  
23 Sò huyết 30/11/2023 100 con/kg kg 120,000  

Sò huyết giá tăng cao ở Cà Mau

Hiện sò huyết trên thị trường có giá khá cao, trong đó, loại 100 con/kg được thương lái đến tận vuông thu mua với giá từ 120.000 đ/kg. Theo nông dân Cà Mau, giá sò huyết thương phẩm ở mức khá cao là do gần đây người tiêu dùng ưa chuộng, tiêu thụ nhiều.

Nuôi cá thòi lòi lợi nhuận khá miệt Đất Mũi

Tại Cà Mau, hiện nay cá thòi lòi cỡ 8 con/kg có giá 90.000 đồng/kg; cỡ từ 4-5 con/kg giá 120.000 đồng/kg. Nuôi cá thòi lòi không tốn nhiều chi phí, kỹ thuật nuôi khá đơn giản. Cá sống và thích nghi tốt, không tốn công chăm sóc nhiều; chủ yếu lấy nguồn nước ngoài sông, biển; bên cạnh đó tạo một số giá thể đơn giản là cá có thể sống khoẻ. Thức ăn của cá thòi lòi chủ yếu là ba khía, các loại cá tạp...

SÁCH ❝CÁCH NUÔI CÁ BÔNG LAU❞

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi Cá Kèo ✅ Pseudapocryptes Elongatus #KỹThuậtThủySản   

No comments:

Post a Comment

Popular Posts