Friday, December 22, 2023

22/12/2023 🦐 Giá Tôm TĂNG! ↗️ Cập nhật Giá Tôm Thẻ & Tôm Sú khu vực Miền Tây hôm nay!

Theo ghi nhận, giá thu mua Tôm Thẻ KKS Oxi và Tôm Sú Oxy hôm nay đề tăng nhẹ các kích cỡ, cụ thể như sau...

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh và Tôm Thẻ Oxy tăng nhẹ tại Bạc Liêu, Sóc Trăng


Giá Tôm Sú Oxy hẹn Bạc Liêu cũng nhích nhẹ giá!


Giá Thẻ KKS và Thẻ Hà Nội


Giá Tôm Thẻ Oxy KKS Cà Mau, Sóc Trăng


Giá Tôm Thẻ Oxy luộc đỏ Sóc Trăng, Bạc Liêu hôm nay


No comments:

Post a Comment

Popular Posts