Saturday, December 2, 2023

Cập nhật Giá Cá Ếch Miền Đông Nam Bộ hôm nay 02/12/2023

Cập nhật Giá Cá Ếch hôm nay ngày 2/12/2023 tại khu vực các tỉnh khu vực Miền Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An...)

Theo ghi nhận, Giá Cá Lóc hôm nay 02/12/2023 khu vực các tỉnh miền Đông (Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh...) có giá giảm còn 36.000-38.000 đồng/kg...

Giá Cá Điêu Hồng Đông Nam Bộ giá ổn định từ 39.000-40.000 đồng/kg. Giá Cá Rô Đồng miền Đông có giá tăng từ 35.000-36.000 đồng/kg. Giá Cá Trê Vàng ở Long An và Tây Ninh cũng tăng nhẹ lên mức 38.000-41.000 đồng/kg. Giá Cá Chép Đồng Nai, Bình Dương ổn định khoảng 41.000-42.000 đồng/kg. Cá Trắm Cỏ ở Đồng Nai cũng có giá ổn định 71.000-72.000 đồng/kg. Giá Ếch Thịt tăng mạnh từ 45.000-55.000 đồng/kg.

Giá Cá Miền Đông 2/12/2023 ✅ Bảng Giá Cá Ếch Đông Nam Bộ: Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An?

Khô Cá Lóc 1 nắng đặc sản Miền Tây | Khô Cá Lóc ngon nắng tự nhiên

SÁCH ❝CÁCH NUÔI CÁ CHẠCH LẤU❞

Giá Thủy Sản khu vực Miền Đông

No comments:

Post a Comment

Popular Posts