Friday, December 29, 2023

Cập nhật Giá Cá Kèo Miền Tây mới nhất tháng 12/2023

Cập nhật Giá Cá Kèo thương phẩm thu mua tại khu vực Miền Tây mới nhất 29-30/12/2023. Giá Cá Kèo các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp...
Giá Cá Kèo hiện nay ở Miền Tây bao nhiêu 1 kg?

@giathuysan Tham khảo Giá Cá Kèo 29/12/2023 ✅ #MiềnTây #SócTrăng #BạcLiêu #CàMau #ĐBSCL #GiáCá #CáKèo #GiáThủySản ♬ Cute and fun food - zomap

Giá Thủy Sản mời quý bà con tham khảo Giá Cá Kèo tại khu vực ĐBSCL:

  • Sóc Trăng: 160.000 - 170.000 đồng/kg (size 40-45 con/kg)
  • Bạc Liêu, Cà Mau: 105.000 - 115.000 đồng/kg (size >50 con/kg)

Thông tin thương lái thu mua Cá Kèo, bán Giống, nguồn cung sỉ lẽ Cá Kèo Sống:
  • 0938756732 (Ninh Thuận, có Cá Kèo Giống)
  • 0977494689 (Trà Vinh, Bến Tre)
  • 0907965100 (Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, có cung cấp con giống)
  • 0949930938 (Bạc Liêu, Sóc Trăng)
  • 0941744889 (Giá Rai, Bạc Liêu, sỉ lẽ Cá Kèo vuông tự lớn, giá: 160k/kg, mua 2kg: 150k/kg)
  • 0944667226 (Cá Kèo Giống cuối mùa)
  • 0964220946 (Nguồn cung cấp Cá Kèo Sống)


Kỹ thuật nuôi Cá Kèo ✅ Pseudapocryptes Elongatus #KỹThuậtThủySản


No comments:

Post a Comment

Popular Posts