Thursday, December 21, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản khu vực Bến Tre 21/12/2023

Hôm nay 20-21.12.2023, Giá Thủy Sản mời quý bà con theo dõi giá các loại thủy sản nuôi ở Bến Tre: cá tra thương phẩm, cá điêu hồng, cá rô phi, tôm thẻ, tôm sú, tôm càng xanh, ếch nuôi... Bảng giá chỉ để tham khảo, chúc quý bà con ngày mới tốt lành... 

Giá Tôm Cá Ếch ở Bến Tre hôm nay bao nhiêu?

  • Giá Thủy Sản Bến Tre cập nhật ngày 21/12/2023 
  • Thị trường Giá Thủy Sản tại Bến Tre 20/12/2023 
  • Biến động Giá Cá Tra thịt Bến Tre ngày 21/12/2023 
  • Xem giá Cá Điêu Hồng khu vực Bến Tre 20/12/2023 
  • Cập nhật Giá Rô Phi thịt tại Bến Tre 21/12/2023 

  • Giá Ếch thịt 3-5 con/kg Bến Tre ngày 20/12/2023 
  • Giá thu mua Tôm Thẻ, Tôm Sú Bình Đại, Thạnh Phú 
  • Bảng Giá Tôm Càng Xanh tại Bến Tre 21/12/2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts