Saturday, December 16, 2023

Cập nhật Giá Tôm hôm nay 16/12/2023 (Miền Tây)

Cập nhật Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú, Giá Tôm Càng Xanh hôm nay 16/12/2023 (ĐBSCL)
Kiên Giang: Giá Tôm Càng Xanh giảm mạnh?

Hiện nay nông dân một số huyện tỉnh Kiên Giang đang vào mùa thu hoạch tôm càng xanh. Theo chia sẻ của ngành nông nghiệp và người dân địa phương, năng suất tôm càng năm nay đạt khá cao, tuy nhiên, người nuôi vẫn kém vui vì giá tôm càng giảm mạnh...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts