Thursday, December 21, 2023

Tổng hợp Giá Thủy Sản tỉnh An Giang 21/12/2023

Hôm nay 20-21/12/2023, GIÁ THỦY SẢN mời quý bà con theo dõi giá tôm càng xanh, giá ếch nuôi, giá lươn thịt, giá cá (cá tra thịt trắng, cá lóc nuôi, cá nàng hai (giá cá thát lát đang tăng cao, giá cá nàng), cá điêu hồng, cá rô phì, cá linh non đồng, cá trê vàng, cá he, cá mè vinh, cá chim trắng) tại khu vực #AnGiang... (Nguồn: SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG)

Thị trường Giá Thủy Sản An Giang bao nhiêu?

  • Giá Thủy Sản An Giang mới nhất 20/12/2023 
  • Thị trường Giá Thủy Sản An Giang 20/12/2023 
  • Cập nhật Giá Ếch nuôi An Giang ngày 20/12/2023 
  • Báo Giá Tôm Càng Xanh hôm nay ngày 20/12/2023 

  • Bảng Giá Lươn thịt (Loại 1, 2) ở An Giang 20/12/2023 
  • Giá lái Cá Cá Tra, Cá Lóc, Trê Vàng, Cá Rô Phi 20/12/2023 
  • Giá chợ Điêu Hồng, Rô Phi, Cá Trê Vàng, Mè Vinh, Chim Trắng

No comments:

Post a Comment

Popular Posts