Monday, February 19, 2024

Giá Thủy Sản Miền Tây 19/02/2024 ✅ Cập nhật Giá Cá Ếch Lươn khu vực ĐBSCL

Cập nhật Giá Cá Nước Ngọt (Cá, Ếch, Lươn) khu vực Miền Tây hôm nay 19/2/2024

Giá Cá Ếch Lươn hôm nay biến động nhẹ, một số loại tăng mạnh!
@giathuysan Bảng Giá Cá Ếch Lươn tham khảo ngày 19/2/2024 khu vực Miền Tây ✅ Giá Cá Tra, Cá Lóc, Thát Lát #ĐBSCL #GiáThủySản #GiáCá #GiáẾch #GiáLươn ♬ nhạc nền - Giá Thủy Sản
  • Giá Cá Tra: 28.000-29.000 đ/kg (cá tra thương phẩm), 35.000-38.000 đ/kg (cá tra giống)
  • Giá Cá Lóc: 28.000-32.000 đ/kg (cá lóc thịt), 90.000-120.000 đ/kg (cá lóc giống)
  • Giá Cá Điêu Hồng: 26.000-31.000 đ/kg (cá thịt), 25.000-27.000 đ/kg (cá điêu hồng giống)
  • Giá Ếch Nuôi: 40.000-43.000 đ/kg (ếch thịt), 70.000-95.000 đ/kg (ếch giống)

  • Giá Cá Rô Phi: 33.000-35.000 đ/kg (cá thịt), 30.000-31.000 đ/kg (cá rô phi giống)
  • Giá Cá Rô Nuôi: 42.000-44.000 đ/kg
  • Giá Cá Trê Vàng: 37.000-40.000 đ/kg
  • Giá Cá Thát Lát: 67.000-71.000 đ/kg
  • Giá Lươn Thịt: 77.000-82.000 đ/kg (vàng đẹp)
Bảng Giá Cá Ếch Miền Tây mới nhất!

THEO DÕI GIÁ THỦY SẢN MIỀN TÂY MỚI NHẤT


No comments:

Post a Comment

Popular Posts