Saturday, March 16, 2024

Cập nhật Giá Cá Nước Ngọt khu vực Miền Tây cuối tuần 16/03/2024

Thị trường Giá Thủy Sản (Cá, Ếch, Lươn, Baba...) khu vực ĐBSCL hiện nay 16-17/3/2024
Giá Ba Ba, Giá Cá Thát Lát, Giá Cá Rô Đồng hiện nay ở Miền Tây bao nhiêu?

GIÁ CÁ TRA

 • Giá Cá Tra giống: 30.000 - 33.000 đ/kg
 • Giá Cá Tra thương phẩm: 27.000 - 28.000 đ/kg


GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT

 • Giá Cá Lóc: 26.000 - 31.000 đ/kg
 • Giá Cá Điêu Hồng: 34.000 - 38.000 đ/kg
 • Giá Cá Rô Phi: 33.000 - 35.000 đ/kg
 • Giá Cá Trê Vàng: 39.000 - 44.000 đ/kg
 • Giá Cá Rô Đầu Vuông: 44.000 - 47.000 đ/kg
 • Giá Cá Nàng Hai: 63.000 - 66.000 đ/kg
 • Giá Cá Kèo: 190.000 - 200.000 đ/kg
 • Giá Cá Sặc Rằn: 55.000 - 60.000 đ/kg
 • Giá Cá Chép: 37.000 - 40.000 đ/kg
 • Giá Cá Trắm Cỏ: 45.000 - 55.000 đ/kg
 • Giá Cá Nước Ngọt khu vực Miền Trung & Tây Nguyên, Giá Cá Biển Nuôi

Bảng Giá Cá Ếch Miền Tây mới nhất!

GIÁ ẾCH

 • Giá Ếch thịt: Mẫu 345: 42.000 - 44.000 đ/kg; Mẫu 45678: 40.000 - 42.000 đ.kg; Mẫu 6-12: 37.000 - 39.000 đ/kg
 • Giá Ếch giống: 300 - 450 đ/con


GIÁ LƯƠN

 • Giá Lươn loại 1 (lươn nhất): 80.000 - 90.000 đ/kg
 • Giá Lươn loại 2 (lươn nhì): 70.000 - 80.000 đ/kg
 • Giá Lươn loại 3 (lươn ba): ~65.000 đ/kg

@giathuysan Giá Lươn Loại 1 - 2 - 3 cập nhật 14/3/2024 khu vực #MiềnTây #GiáLươn #ĐBSCL Giá Lươn Nhất Nhì Ba #GiáThủySản ♬ Cute and fun food - zomap

GIÁ BA BA

 • Giá BaBa thịt thương phẩm: 180.000 - 250.000 đ/kg
 • Giá BaBa giống: 6.000 - 10.000 đ/kg

No comments:

Post a Comment

Popular Posts