Tuesday, March 12, 2024

Thông tin Giá Thủy Sản khu vực Miền Bắc mới nhất 12/03/2024

 Cập nhật thị trường Giá Thủy Sản khu vực các tỉnh Bắc Bộ hiện nay 12-13/3/2024

Biến động Giá Tôm Cá Ếch khu vực Miền Bắc hôm nay ra sao?
Giá Thủy Sản xin cập nhật Giá Cá Ếch tại khu vực Miền Bắc để các bác tham khảo:
  • Giá cá điêu hồng giảm nhẹ về mức 43.000-45.000 đồng/kg.
  • Cá trê vàng các tỉnh Miền Bắc giá ổn định 48.000-50.000 đồng/kg.
  • Giá cá rô phi tại Hải Dương giá tăng mạnh từ 36.000-38.000 đồng/kg.
  • Cũng tại Hải Dương, giá cá trắm cỏ lại giảm về mức 50.000-55.000 đồng/kg.

  • Giá cá chép tại Miền Bắc cũng giảm nhẹ về mức 44.000-46.000 đồng/kg.
  • Giá cá rô Miền Bắc đang có giá ổn định 33.000-34.000 đồng/kg.
  • Giá ếch tại khu vực Miền Bắc dao động trong khoảng 48.000-50.000 đồng/kg.
Mời quý bà con cô bác xem thông tin cụ thể theo bảng giá sau...
Tham khảo Bảng Giá Cá miền Bắc cập nhật hôm nay 12/3/2024

GIÁ CÁ MIỀN ĐÔNG | GIÁ CÁ ẾCH LƯƠN MIỀN TÂY


Tình hình Giá Tôm ở khu vực Miền Bắc hiện nay tháng 3/2024

No comments:

Post a Comment

Popular Posts