Tuesday, April 9, 2024

09/04/2024 ✅ Thị trường Giá Cá Ếch khu vực Miền Đông Nam Bộ

Cập nhật Giá Cá Ếch Miền Đông ngày 9-10/4/2024 tại khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ (TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Vũng Tàu...)
Giá Cá Ếch hôm nay tại Miền Đông?

Theo khảo sát, Giá Cá Lóc, Giá Cá Điêu Hồng hiện nay tại khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ (Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai...) có giá trái chiều lần lượt ở mức 36.000-37.000 đồng/kg (giảm) và 33.000-35.000 đồng/kg (tăng)...

Giá Thủy Sản mời quý bà con theo dõi thêm giá cá các loại như giá cá trê vàng, giá cá rô, giá cá trắm cỏ, giá cá chép, giá cá chẽm (cá biển nuôi nước ngọt), giá ếch thịt... giá cá thịt tại khu vực miền Đông Nam Bộ: Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Tây Nguyên, Long An... 

  • Giá Thủy Sản Cá Miền Đông cập nhật ngày 9/4/2024 
  • Điểm tin Giá Cá khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ 8/4/2024 
  • Xem Giá Cá Điêu Hồng La Ngà Đồng Nai 9/4/2024 
  • Bản tin thị trường Giá Cá Lóc Đồng Nai BD TN 9/4/2024 
  • Giá Thu Mua Cá Trê Vàng Long An Tây Ninh 9/4/2024 
  • Báo Giá Cá Trắm Cỏ khu vực Đồng Nai ngày 10/4/2024 
  • Giá Cá Chép Bình Dương và Đồng Nai ngày 9-10/4/2024 
  • Cập nhật Giá Rô khu vực Tây Ninh Đồng Nai 9-10/4/2024 
  • Thị trường Cá Biển Nuôi (Cá Chẽm) Vũng Tàu 10/4/2024 
  • Bảng Giá Cá Ếch Miền Đông tổng hợp ngày 8-9-10/4/2024 

Bảng giá thủy sản cập nhật mới nhất khu vực Miền Đông Nam Bộ

CẬP NHẬT TIN THỦY SẢN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts