Tuesday, April 2, 2024

Biến động thị trường Giá Thủy Sản khu vực Miền Bắc 02/04/2024

Cập nhật Giá Thủy Sản mới nhất tháng 4/2024 tại khu vực các tỉnh phía Bắc. Giá Tôm, Giá Cá, Giá Ếch...
Biến động Giá Cá Nước Ngọt, Giá Ếch Miền Bắc hiện nay?

TÌM VIỆC LÀM THỦY SẢN

Cập nhật giá cả thị trường Tôm khu vực Miền Bắc hiện nay!


Bảng giá cá ếch tham khảo Miền Bắc 1-2/4/2024

  • Giá Ếch tại khu vực miền Bắc: 50.000 - 52.000 đ/kg
  • Giá Lươn Miền Bắc: 100.000 - 110.000 đ/kg (Lươn Nuôi)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts