Saturday, May 25, 2024

Xu hướng Giá Cá Ếch Lươn khu vực Miền Tây cuối tuần 25/05/2024 (ĐBSCL)

25/5/2024 ✅ Cập nhật Giá Lươn Cá Ếch #ĐBSCL mới nhất ↗️ Giá Cá Tra, Cá Chẽm, Cá Điêu Hồng, Cá Sặc Rằn, Baba, Cá Rô, Rô Phi, Nàng Hai! Giá Cá Lóc, Cá Trê Vàng Ếch thịt neo cao?
Thị trường Cá Nước Ngọt Miền Tây cuối tuần biến động nhẹ?

GIÁ CÁ TRA


  • GIÁ CÁ TRA: Cá Tra Giống: 24.000 - 26.000 đ/kg (Giảm) - Cá Tra Nguyên Liệu: 27.000 - 28.200 đ/kg (Tăng)
  • GIÁ CÁ LÓC: Cỡ <1kg: 41.000 - 43.000 đ/kg - Cỡ >1kg: 43.000 - 46.000 đ/kg (Tăng cao)
  • GIÁ CÁ CHẼM: 61.000 - 63.000 đ/kg (Ổn định)
  • GIÁ ẾCH: 47.000 - 49.000 đ/kg (Neo cao)
  • GIÁ LƯƠN: 72.000 - 76.000 đ/kg (Ổn định)
  • GIÁ CÁ TRÊ VÀNG: 57.000 - 61.000 đ/kg (Tăng cao)
  • GIÁ CÁ ĐIÊU HỒNG: 35.000 - 37.000 đ/kg (Ổn định)
  • GIÁ CÁ SẶC RẰN: 55.000 - 60.000 đ/kg (Ổn định)
  • GIÁ BABA: 170.000 - 230.000 đ/kg (Tăng nhẹ)
  • THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT: Giá Cá Rô, Cá Rô Phi, Giá Cá Thát Lát, Giá Cá Giống, Ếch Giống...

25/5/2024 ↗️ Giá Ếch & Trê Vàng neo cao! ✅ Giá Cá Tra, Cá Lóc, Điêu Hồng, Cá Chẽm, Baba, Lươn #ĐBSCL


GIÁ THỦY SẢN Ở TỈNH ĐỒNG THÁP


Giá Cá Trê Vàng rặc tại Miền Tây tăng mạnh thời gian qua do nhu cầu cao!

GIÁ THỦY SẢN TẠI TỈNH CÀ MAU


GIÁ TÔM THẺ và TÔM SÚ


No comments:

Post a Comment

Popular Posts