Tuesday, June 11, 2024

Giá Cá Ếch khu vực Miền Tây biến động trái chiều! 11/06/2024 ✅ Giá Lươn ĐBSCL?

11/6/2024 ✅ Cập nhật Giá Cá Ếch Lươn #ĐBSCL mới nhất ↗️ Giá Cá Tra, Cá Chẽm, Cá Điêu Hồng tăng mạnh, Cá Lóc, Cá Rô, Rô Phi, Cá Kèo Thác Lác, Cá Trê Vàng giảm?
11/6/2024 ✅ Biến động Giá Cá Ếch #ĐBSCL ↗️ Giá Cá Tra, Giá Cá Lóc & Cá Trê Vàng? Giá Lươn!

GIÁ CÁ TRA


  • GIÁ CÁ TRA: Cá Tra Giống: 21.000 - 24.000 đ/kg (Giảm) - Cá Tra Nguyên Liệu: 27.000 - 28.500 đ/kg (Tăng)
  • GIÁ CÁ LÓC: Cỡ <1kg: 40.000 - 41.000 đ/kg - Cỡ >1kg: 42.000 - 43.000 đ/kg (Giảm)
  • GIÁ CÁ CHẼM: 62.000 - 64.000 đ/kg (Tăng)
  • GIÁ ẾCH: 43.000 - 46.000 đ/kg (Giảm)
  • GIÁ LƯƠN: 72.000 - 77.000 đ/kg (Ổn định)
  • GIÁ CÁ ĐIÊU HỒNG: 43.000 - 45.000 đ/kg (Tăng cao)
  • @giathuysan 11/6/2024 ✅ Giá Cá Điêu Hồng tại bè tăng cao? Cập nhật #giathuysan khu vực Miền Nam #MiềnĐông #MiềnTây #ĐBSCL #giacanuocngot #dieuhong @Việc Làm Thủy Sản ♬ nhạc nền - Giá Thủy Sản
  • GIÁ CÁ KÈO: 170.000 - 190.000 đ/kg (Giảm)
  • GIÁ CÁ TRÊ VÀNG: 56.000 - 59.000 đ/kg (Giảm)
  • THỊ TRƯỜNG GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT: Giá Cá Rô, Cá Rô Phi, Giá Cá Thát Lát...

Bảng Giá Cá Ếch Lươn Miền Tây tham khảo ngày 11/6/2024


GIÁ THỦY SẢN ĐỒNG THÁP


GIÁ TÔM THẺ và TÔM SÚ


No comments:

Post a Comment

Popular Posts