Tuesday, June 25, 2024

Biến động Giá Tôm Cá Ếch Miền Bắc hiện nay 25/06/2024 ✅ Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh...

Cập nhật mới nhất Giá Thủy Sản Miền Bắc 25/6/2024. Giá Cá, Ếch và Giá Tôm...
Giá Cá Nước Ngọt khu vực Miền Bắc hôm nay biến động bao nhiêu?


Tham khảo Giá Tôm Thẻ Miền Bắc hiện nay!


  • Bảng Giá Cá khu vực các tỉnh Miền Bắc 25-26/6/2024 
  • Giá Cá Điêu Hồng tại khu vực Miền Bắc 24-25/6/2024 
  • Bản tin thị trường Giá Cá Trê Vàng Miền Bắc 26/6/2024: 40.000 - 42.000 đồng/kg
  • Giá Thu Mua Cá Rô Phi Miền Bắc Hải Dương 25/6/2024 
  • Báo Giá Cá Trắm Cỏ khu vực phía Bắc ngày 25/6/2024 
  • Biến động Giá Cá Chép tại Miền Bắc ngày 25-26/6/2024: 44.000 - 45.000 đồng/kg
  • Cập nhật Giá Rô khu vực các tỉnh Bắc Bộ 24-25/6/2024 
  • Thị trường Giá Ếch tại khu vực Miền Bắc 25-26/6/2024: 55.000 - 57.000 đồng/kg
  • Bảng Giá Cá Ếch Miền Bắc tổng hợp ngày 26-27/6/2024 
  • Tham khảo Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú Miền Bắc 25/06/2024 
Thị trường Cá Nước Ngọt Miền Bắc qua bảng giá cập nhật 25/6/2024

No comments:

Post a Comment

Popular Posts