Tuesday, July 2, 2024

Thị trường Cá Nước Ngọt khu vực Miền Bắc đầu tháng 7/2024

Cập nhật biến động Giá Thủy Sản (Tôm, Cá, Ếch) tại các tỉnh Miền Bắc (Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc...) tham khảo mới nhất đầu tháng ngày 1-2/7/2024
Giá Cá Nước Ngọt Miền Bắc hôm nay biến động bao nhiêu?
Theo khảo sát đầu tháng 7, Giá Thủy Sản kính mời quý bà con cập nhật thị trường giá cá nước ngọt các loại như cá rô, cá điêu hồng, cá trê vàng, cá rô phi, cá trắm cỏ, cá chép, ếch thịt... giá cá thịt tại khu vực miền Bắc: Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hòa Bình...
 • Giá Thủy Sản Cá Nước Ngọt Miền Bắc ngày 1-2/7/2024 
 • Điểm tin Giá Cá khu vực các tỉnh Miền Bắc 2-3/7/2024 
 • Xem Giá Cá Điêu Hồng khu vực Miền Bắc 2/7/6/2024: 45.000 - 47.000 đồng/kg
 • Bản tin thị trường Giá Cá Trê Vàng Miền Bắc 2/7/2024 
 • Giá Thu Mua Cá Rô Phi Miền Bắc Hải Dương 2/7/2024 
 • Báo Giá Cá Trắm Cỏ khu vực phía Bắc ngày 02/07/2024: 56.000 - 58.000 đồng/kg
 • Biến động Giá Cá Chép tại Miền Bắc ngày 1-2/7/2024 
 • Cập nhật Giá Rô khu vực các tỉnh Bắc Bộ 2-3/7/2024 
 • Thị trường Giá Ếch tại khu vực Miền Bắc 1-2/7/2024: 57.000 - 59.000 đồng/kg 
 • Bảng Giá Cá Ếch Miền Bắc tổng hợp ngày 2-3/7/2024 
 • Tham khảo Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú Miền Bắc 2/7/2024 

Tham khảo bảng Giá Cá và Giá Ếch Miền Bắc hôm nay!


Cập nhật Giá Tôm Thẻ ở Miền Bắc hôm nay!

giá cá diêu hồng | giá cá miền bắc | giá cá trê vàng | giá cá trắm cỏ | giá cá rô | giá cá chép | giá cá hải dương | giá cá hà nội | giá cá bắc bộ | giá cá nam định | giá cá thái bình | giá cá lồng bè | giá cá thịt | giá cá thương phẩm miền bắc | giá ếch miền bắc hiện nay | #giacanuocngot #giacamienbac

No comments:

Post a Comment

Popular Posts