Thursday, August 3, 2023

Giá Cá Miền Đông 3/8/2023 (Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh...)

Cập nhật Giá Cá hôm nay 03/08/2023 tại khu vực các tỉnh Miền Đông Nam Bộ

Giá Tôm 03/08/2023 khu vực Miền Tây

Hôm nay 03/08/2023 🦐 Giá Tôm Thẻ Oxy KKS hôm nay biến động nhẹ - Giá Tôm Sú ổn định...

Giá Tôm Thẻ KKS (tôm thẻ dập đá, kiểm kháng sinh) khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang... Giá Thẻ Oxy, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...
3/8/2023: Thả nuôi mới tôm thẻ tại các tỉnh ĐBSCL vẫn chậm do thời tiết mưa nhiều và hộ nuôi chưa mặn mà thả lại khi giá vẫn ở ngưỡng thấp (dù giá có hướng tăng lại trong khoảng 2 tuần trở lại đây)


Xin thông tin đến quý bà con giá tôm hôm nay 3/8/2023, giá thu mua tôm thẻ oxi kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Wednesday, August 2, 2023

Cập nhật Giá Cá Ếch Lươn 02/08/2023 (ĐBSCL)

Cập nhật Giá Cá Nước Ngọt ĐBSCL hôm nay 2/8/2023 🐟 Giá Cá Tra Giống, Trắm Cỏ TĂNG nhẹ... 🐸 Giá Ếch thịt cũng nhích nhẹ!

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh...
Cập nhật Giá Cá Giá Ếch Giá Lươn mới nhất!


Theo ghi nhận, Giá Cá, Ếch hôm nay 02/08/2023 tại khu vực ĐBSCL biến động nhẹ, Giá Cá Tra thịt giá ổn định từ 26.000-28.000 đồng/kg, giá cá tra giống tăng nhẹ lên mức 21.000-23.000 đồng/kg size 30-35 con, nguyên nhân giá cá tra giống tăng là do đang mùa mưa bão, dịch bệnh nên hao hụt nhiều...
Giá cá tra giống mẫu 30 con/kg tại Đồng Tháp ngày 2/8/2023 tăng nhẹ 1.000 đ/kg. Giá cá tra giống mẫu 30 con/kg tại An Giang ngày 2/8/2023 tăng 1.000 đ/kg.

Thị trường Tôm ĐBSCL 02/08/2023 liên tiếp TĂNG

02/08/2023 🦐 Giá Tôm Thẻ KKS và Oxy hôm nay tiếp đà TĂNG - Giá Tôm Sú cũng TĂNG nhẹ...

Giá Tôm Thẻ KKS (tôm thẻ dập đá, kiểm kháng sinh) khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang... Giá Thẻ Oxy, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...
Toàn cảnh giao dịch thị trường Tôm ngày 2/8/2023: Thả nuôi mới tôm thẻ tại các tỉnh ĐBSCL vẫn chậm do thời tiết mưa nhiều và hộ nuôi chưa mặn mà thả lại khi giá vẫn ở ngưỡng thấp (dù giá có hướng tăng lại trong khoảng 2 tuần trở lại đây)


Xin thông tin đến quý bà con giá tôm hôm nay 2/8/2023, giá thu mua tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Tuesday, August 1, 2023

Giá Ếch Thịt ĐBSCL hôm nay 01/08/2023

Cập nhật Giá Ếch Thịt (ếch thương phẩm) mới nhất hôm nay 1/8/2023 tại khu vực miền Tây

01/08/2023 Thị trường Tôm Miền Tây nhộn nhịp đầu tháng

🦐 Giá Tôm Thẻ KKS và Oxy hôm nay 01/08/2023 tiếp tục TĂNG - Giá Tôm Sú cũng NHÍCH nhẹ...

Giá Tôm Thẻ KKS (tôm thẻ dập đá, kiểm kháng sinh) khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang... Giá Thẻ Oxy, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...

Toàn cảnh giao dịch thị trường Tôm ngày 1/8/2023: Giá thu mua tôm thẻ tại một số nhà máy khu vực Sóc Trăng, Cà Mau tiếp tục tăng 1-3,000 đ/kg. Đối với tôm thẻ oxy, giá tại đầm cũng tăng ngày thứ 3 liên tiếp.


Xin thông tin đến quý bà con giá tôm hôm nay 1/8/2023, giá thu mua tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

Giá Lươn Thịt khu vực Miền Tây hôm nay 01/08/2023

Cập nhật Giá Lươn Thương Phẩm, giá tại hầm hôm nay 1/8/2023 tại khu vực ĐBSCL

Popular Posts