Saturday, September 16, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản Trà Vinh 16/09/2023

Tổng hợp Giá Thủy Sản TRÀ VINH 🦐 Giá Tôm Sú, Tôm Thẻ, Tôm Càng Xanh, Cua, Nghêu, Sò, Cá Tra, Cá Lóc... Giá các mặt hàng thủy sản chủ yếu của Trà Vinh cập nhật ngày 16/9/2023.
Giá Thủy Sản ở Trà Vinh bao nhiêu?

Tra cứu Giá Cá, Ếch, Lươn mới nhất 16/09/2023 (Miền Tây)

Tổng hợp thị trường Giá Cá, Giá Ếch, Lươn Xô mới nhất hôm nay ngày 16/9/2023

Hôm nay 16/9/2023, Giá Thủy Sản mời quý bà con theo dõi giá cá các loại (cá tra thịt/giống, cá lóc, cá điêu hồng, cá trê vàng, cá rô phi, cá thát lát, cá rô, rô phi, cá kèo, cá trắm cỏ, sặc rằn, cá kèo, cá bống tượng...) giá ếch, giá lươn thương phẩm tại khu vực miền Tây Nam Bộ... Giá Cá Tra thịt, Cá Nàng Hai, Ếch thịt 345, Trê Vàng xu hướng tăng... 

Friday, September 15, 2023

Tổng hợp Giá Thủy Sản Vĩnh Long 15/09/2023

Tra cứu Giá Thủy Sản VĨNH LONG 🦐 Giá Cá Tra, Trê Lai, Cá Lóc, Tôm Càng Xanh, Lươn... Giá các sản phẩm thủy sản chủ lực của tỉnh Vĩnh Long đến ngày 15/9/2023.

Giá Thủy Sản mời quý bà con theo dõi giá tổng hợp các mặt hàng thủy sản chủ lực của tỉnh Vĩnh Long như: cá tra, cá trê lai, điêu hồng, rô phi, cá lóc, cá rô nuôi, tôm càng xanh, lươn thịt... Giá thương lái thu mua tại nông hộ và giá bán tại chợ... (Nguồn: Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp Vĩnh Long)

Tra cứu bảng giá thủy sản tổng hợp Vĩnh Long

Cập nhật Giá Thủy Sản Cà Mau 15/09/2023

Giá Thủy Sản cập nhật thị trường giá các mặt hàng thủy sản (giá tôm thẻ, tôm sú, tôm giống, giá cua, giá cá chình, giá cá bống tượng, cá lóc đồng, sặc rằn...) trên địa bàn tỉnh Cà Mau hôm nay!

Thursday, September 14, 2023

Giá cả thị trường Thủy Sản An Giang 14/09/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản khu vực An Giang hôm nay!

Giá các mặt hàng thủy sản ở An Giang cập nhật mới ngày 14/9/2023. Theo SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH AN GIANG

Cập nhật Giá Thủy Sản Tiền Giang 14/9/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản TIỀN GIANG 🦐 Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú, Nghêu, Cá Tra, Điêu Hồng. Giá các mặt hàng thủy sản tại Tiền Giang mới nhất ngày 14/9/2023.


Cập nhật Giá Ếch Thịt hôm nay 14/09/2023

Thị trường Giá Ếch Thịt (ếch thương phẩm) cập nhật ngày 14/9/2023 tại khu vực miền Tây Nam Bộ
Giá Ếch thịt tăng nhẹ!

Popular Posts