Friday, November 17, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản ở Tiền Giang 17/11/2023

Thông tin thị trường Giá Thủy Sản TIỀN GIANG 🐸 Giá Ếch thịt, Giá Cá Trê Vàng, Giá Cá Tra thịt/giống, Tôm Thẻ, Tôm Sú, Nghêu, Điêu Hồng,... Giá các mặt hàng thủy sản tại tỉnh Tiền Giang mới nhất ngày 17/11/2023. Kết Nối Nông Nghiệp, Nông Dân, Nông Thôn Tỉnh Tiền Giang

Giá Thủy Sản TIỀN GIANG 17/11/2023 🦐 Giá Tôm Sú & Thẻ, Nghêu, Cá Trê Vàng, Ếch, Cá Tra, Điêu Hồng!

Thursday, November 16, 2023

Thị trường Giá Cá Ếch Miền Bắc hôm nay 16/11/2023

Theo dõi Giá Cá Giá Ếch tại khu vực Miền Bắc hôm nay 16/11/2023. Xu hướng giảm...

Giá Cá Ếch Miền Bắc hôm nay bao nhiêu 1kg?
Thị trường cá nước ngọt miền Bắc ngày 16/11/2023: Giá cá chép, điêu hồng giảm...

Cập nhật Giá Cá khu vực Miền Đông Nam Bộ 16/11/2023

Thị trường Giá Cá Ếch Miền Đông 16/11/2023 tại các tỉnh khu vực Miền Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Nguyên...)

Cập nhật Giá Tôm Miền Tây hôm nay 16/11/2023

Xu hướng Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú Miền Tây hôm nay 16/11/2023 tăng cao trở lại!

Giá Tôm Sú Oxy, Tôm Thẻ Oxy tăng mạnh!

Tuesday, November 14, 2023

Cập nhật Giá Cá Ếch mới nhất 14/11/2023 (Miền Tây)

Giá Thủy Sản cập nhật Thị Trường Cá Nước Ngọt (CÁ, ẾCH, LƯƠN) mới nhất 14/11/2023 (Các tỉnh ĐBSCL). Giá Cá Tra Nguyên Liệu giảm nhẹ, Giá Cá Trê Vàng, Cá Lóc, Điêu Hồng tiếp tục biến động trái chiều... Giá Ếch thịt tăng nhẹ lên 44.000 đồng/kg?

14/11/2023 ✅ Giá Cá Tra Thịt giảm nhẹ! Giá Cá Tra Giống?

Thị trường Cá Tra ngày 14/11/2023 ghi nhận Giá Cá Tra Nguyên Liệu giảm 300 đồng/kg...

Giá Cá Thịt xu hướng giảm nhẹ hôm nay!

Popular Posts