Thursday, November 16, 2023

Cập nhật Giá Tôm Miền Tây hôm nay 16/11/2023

Xu hướng Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú Miền Tây hôm nay 16/11/2023 tăng cao trở lại!

Giá Tôm Sú Oxy, Tôm Thẻ Oxy tăng mạnh!


Giá thu mua Tôm Thẻ Oxi Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau Trà Vinh

16/11/2023 🌺0964856731🌺
Thẻ ao đất.     Sú hàng giao
20c195+-10. 20c 310 300+-5
25c165+-5.   30c 170 180 +-2
30c155+-2.        Thẻ hàng luộc
40c 120+-1.    40c 120+-1
Thẻ ao bạt.     50c.112 +-500
20c190+-10.   60c 105+-300
25c165 +-5.    70c 100+-300
30l. 153+2.         Thẻ màu
Thẻ kks.           100c 90 +-200 bắt tới 300c
20c 170+-10.   Ai muốn bán cứ lh trực tiếp em 
25c 148+-5. 
30c 139+-2
40c 118-+1

Giá Tôm Thẻ Oxy KKS ưu tiên Thạnh Phú (Bến Tre)
16/11/2023
Giá thẻ oxi kks vs sú chợ 16.11
          Thẻ.                    Sú
25c  162k +3-5.       25c     180k +-2
30c. 150k +-2.         30cl.   160k +2
40c. 124k +1.          30cn.  150k -2
40cn 120k -1
50c.  114k +-500
60c.  108k +-500
70c.  103k +-300
Các sezi khác a chị lh e báo giá ưu tiên khu vực thạnh Phú bến tre ac lh e 0945499447


16/11/2023
Đang cần lượng sú thẻ
📣Sú 15con 380k    400k.   +-20k
📣Sú 20con 295k.   305k    +-5k
📣Thẻ 20con 195k.  +-10k
📣Thẻ 25con 165k.   +-3k
Liên hệ 0786 94 3979 em Khã 
Lượng nhiều thương lượng

Giá Tôm Thẻ Oxy khu vực Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng

16/11/2023
Bên e đang cần thẻ khu vực cà mau kiên giang bến tre
20con 180-185+-10
25c 162+-5
30c 146-148+-2
40c 123-125+-1
50c 113-115+-500₫
60c 107+-500
Ae liên hệ 0933174783

Cập nhật Giá Tôm Thẻ KKS bắt Oxi Miền Tây hôm nay 16/11/2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts