Monday, March 22, 2021

Giá Tôm Thẻ 22/03/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Sú - Ngày 22/03/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Giá Tôm Sú Oxy Miền TâyCẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIÁ TÔM THẺ KKS

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 22/3/2021, giá cá tra thịt tại khu vực ĐBSCL hôm nay tăng ở mức 21.500-22.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 29.500-32.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt 29.000-30.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-300 đồng. Giá ếch hôm nay giá tăng, ếch thịt giá 39.000-40.000 đồng/kg. Giá cá kèo ổn định 70.000-71.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 46.000-47.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.900 đồng/con. Giá cá hú từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, giá lươn 160.000 đồng/kg, giá tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg...

Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Sóc Trăng - Bạc Liêu như sau:
Size 30 con lớn 170.000 đồng/kg +3.000đ
Size 30 con nhỏ 168.000 đồng/kg -2.000đ
Size 40 con lớn 144.000 đồng/kg +1.000đ
Size 40 con nhỏ 142.000 đồng/kg -1.000đ
Size 50 con lớn 130.000 đồng/kg +1.000đ
Size 50 con nhỏ 128.000 đồng/kg -1.000đ
Size 60 con 117.000 đồng/kg +-500đ
Size 70 con 112.000 đồng/kg +-500đ
Size 80 con 104.000 đồng/kg +-500đ
Giá tôm size 100 con 91.000 đồng/kg +-500đ. Liên hệ: 0919781835

No comments:

Post a Comment

Popular Posts