Tuesday, April 6, 2021

Giá Tôm Thẻ 06/04/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú - Ngày 06/04/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Giá Tôm Sú Oxy Miền TâyTHÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM 4/2021

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 6/4/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và Oxy tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 30 con lớn 170.000 đồng/kg +2.000đ
Size 30 con nhỏ 168.000 đồng/kg -2.000đ
Size 40 con 143.000 đồng/kg +-1.000đ
Size 50 con 131.000 đồng/kg +-1.000đ
Size 60 con 123.000 đồng/kg +-500đ; Tôm thẻ Oxy size 60 con 127.000 đồng/kg
Size 70 con 116.000 đồng/kg +-500đ; Tôm thẻ Oxy size 70 con 120.000 đồng/kg
Tôm thẻ size 100 con 96.000 đồng/kg +-500đ. Liên hệ: 0915434635

Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay ổn định ở mức 21.000-22.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 29.000-30.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt 29.000-30.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-300 đồng. Giá ếch hôm nay tăng, ếch thịt giá 40.000-42.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp có giá 27.000-28.000 đồng/kg (loại cá thịt 6-7 con/kg). Giá cá kèo ổn định 69.000-70.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 44.000-45.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.600 đồng/con.

Giá cá hú từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, giá lươn 160.000 đồng/kg, giá tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts