Friday, April 9, 2021

Giá Tôm Thẻ 09/04/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú - Ngày 09/04/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu. Giá Tôm Sú Oxy Miền TâyTHÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM TÂY NAM BỘ

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 9/4/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 30 con lớn 168.000 đồng/kg +2.000đ
Size 30 con nhỏ 165.000 đồng/kg -2.000đ
Size 40 con 143.000 đồng/kg +1-2.000đ
Size 50 con 128.000 đồng/kg -1.000đ
Size 60 con 120.000 đồng/kg +-500đ; Tôm Oxy 60 con 127.000 đồng/kg
Size 70 con 115.000 đồng/kg +-500đ; Tôm Oxy 70 con 120.000 đồng/kg
Size 100 con 96.000 đồng/kg +-500đ
Tôm thẻ size 100 con 109.000 đồng/kg (ao bạt xem màu). Liên hệ: 0915434635

Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay ổn định ở mức 21.000-22.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 25.000-27.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt 29.000-31.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-300 đồng. Giá ếch hôm nay tăng, ếch thịt giá 40.000-42.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp có giá 27.000-28.000 đồng/kg (loại cá thịt 6-7 con/kg). Giá cá kèo ổn định 69.000-70.000 đồng/kg (giá cá thịt size 40 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 44.000-45.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.600 đồng/con.

Giá cá hú từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; cá chim trắng có giá 35.000 đồng/kg, cá lóc nuôi có giá 48.000 đồng/kg, cá điêu hồng có giá 48.000 - 54.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 28.000 đồng/kg, giá lươn 160.000 đồng/kg, giá tôm càng xanh 235.000 - 245.000 đồng/kg...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts