Sunday, September 19, 2021

Giá Tôm Thẻ 19/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 19/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 19/9/2021, giá tôm thẻ Oxi và dập đá khu vực Bình Đại (Bến Tre):
Giá tôm thẻ size 25 con giá 165.000 đồng/kg
Size 30 con lớn giá 148.000 đồng/kg
Size 30 con nhỏ giá 145.000 đồng/kg
Size 40 con giá 122.000 đồng/kg
Size 50 con giá 105.000 đồng/kg
Size 60 con giá 95.000 đồng/kg
Size 70 con giá 90.000 đồng/kg
Size 80 con giá 82.000 đồng/kg
Size 150 con giá 58.000 đồng/kg
Size 200 con giá 45.000 đồng/kg
Liên hệ: 0907305881
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 19/9 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 225.000 đồng/kg +-10.000 đồng
Size 25 con lớn giá 173.000 đồng/kg +5.000 đồng
Size 25 con nhỏ giá 168.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 146.000 đồng/kg (26-28c) +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 142.000 đồng/kg -2.000 đồng
Size 40 con lớn giá 127.000 đồng/kg (34-38c)
Size 40 con nhỏ giá 125.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con lớn giá 108.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 50 con nhỏ giá 104.000 đồng/kg -1.000 đồng
Size 60 con giá 98.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 70 con giá 93.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 80 con giá 88.000 đồng/kg +-500 đồng
Tôm thẻ size 100 con giá 74.000 đồng/kg
Tôm thẻ size 100 con ao bạt xem màu giá 82.000 đồng/kg
Liên hệ: 0979257767

Giá tôm thẻ 18/9 khu vực Trà Vinh:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 220.000 đồng/kg +-10.000 đồng về nhỏ đến 22 con
Size 25 con giá 165.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 143.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 125.000 đồng/kg +1-2.000 đồng
Size 50 con giá 100.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 90.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 100 con giá 70.000 đồng/kg +-500 đồng đến 75 con
Bắt màu xanh
Size 100 con 80.000 +-500 đồng đến 75 con
Size 60 con 95.000 +-500 đồng
Liên hệ: 0908494363
Giá tôm thẻ 19/9 kiểm kháng sinh ao bạc khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 230.000 đồng/kg +-10.000 đồng
Size 25 con giá 168.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 145.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 125.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 107.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 100.000 đồng/kg +-500 đồng
Liên hệ: 0919781835
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 19/9 khu vực Bạc Liêu:
Size 25 con giá 171.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 146.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 144.000 đồng/kg -2.000 đồng
Size 40 con giá 125.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 105.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 98.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 70 con giá 90.000 đồng/kg +-500 đồng
Liên hệ: 0915434635
Giá tôm thẻ chân trắng ao bạc 17/9 khu vực Cà Mau:
(Kiểm Kháng Sinh) Tôm thẻ size 20 con giá 230.000 đồng/kg (+-1c 10.000₫ tới 22c)
Size 25 con lớn đang có giá 175.000 đồng/kg (+5.000₫ tới 22,01c); Qua 24c móc 25c 170 +1c 5.000₫
Size 25 con nhỏ thu mua với giá 168.000 đồng/kg (-5.000₫ tới 26c)
Size 30 con lớn có giá 144.000 đồng/kg (+3.000₫)
Size 30 con nhỏ có giá 140.000 đồng/kg (-2.000₫)
Size 40 con đang có giá 123.000 đồng/kg (lớn: +1.000₫; nhỏ: -2.000₫)
Size 50 con lớn nhỏ có giá 105.000 đồng/kg (+-1.000₫)
Size 60 con đang thu mua với giá 96.000 đồng/kg (lớn: +500₫; nhỏ: -500₫)
Size 70 con đang có giá 91.000 đồng/kg +-500₫
Tôm thẻ size 80 con có giá 83.000 đồng/kg +500₫

(Bắt Màu) Tôm thẻ size 50 con lớn đang có giá 106.000 đồng/kg +500₫
Size 50 con nhỏ thu mua với giá 106.000 đồng/kg -1.000₫
Size 60 con có giá 98.000 đồng/kg +-500₫
Size 70 con đang có giá 94.000 đồng/kg -500₫ tới 75c
Size 80 con có giá 89.000 đồng/kg +300₫ tới 75c
Size 90 con đang thu mua với giá 87.000 đồng/kg
Size 100 con lớn đang có giá 85.000 đồng/kg
Size 100 con nhỏ đang có giá 82.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 130c)
Size 150 con lớn đang có giá 68.000 đồng/kg +200₫
Size 150 con nhỏ đang có giá 65.000 đồng/kg (-200₫ tới 170c)
Tôm thẻ size 200 con có giá 42.000 đồng/kg (+200₫ -300₫ tới 230c)
Liên hệ: 0868.06.7777
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 12/9 khu vực Ba Tri (Bến Tre):
Giá tôm thẻ size 25 con giá 162.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 138.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 120.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 103.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 93.000 đồng/kg
Size 70 con giá 87.000 đồng/kg
Size 80 con giá 82.000 đồng/kg
Size 90 con giá 77.000 đồng/kg
Size 100 con giá 70.000 đồng/kg
Liên hệ: 0915933334
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 19/9 ưu tiên khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ 25 con giá 171.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 146.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 144.000 đồng/kg -2.000 đồng
Size 40 con giá 125.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 105.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 60 con giá 98.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 70 con giá 90.000 đồng/kg +-500 đồng
Liên hệ: 0943211494
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh, dập đá 17/9 khu vực Ba Tri - Bình Đại - Thạnh Phú (Bến Tre):
Giá tôm thẻ size 30 con kks giá 145.000 đồng/kg
Size 40 con kks giá 125.000 đồng/kg
Size 40 con dập đá giá 120.000 đồng/kg
Liên hệ: 0335550163
Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay ổn định ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con. Giá cá lóc thịt giá tăng cao từ 44.000-45.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 200-300 đồng. Giá ếch thịt hôm nay giảm nhẹ giá 21.000-22.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp tăng có giá 43.000-44.000 đồng/kg (loại cá thịt 4-5 con/kg). Giá cá rô tại Cần Thơ, Hậu Giang đang có giá cao 25.000-26.000 đồng/kg (loại cá thịt 3-5 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 45.000-46.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.600 đồng/con.

Giá thủy hải sản cũng có xu hướng giảm nhẹ tại thị trường nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Tôm càng xanh 240.000 đồng/kg giảm 20.000 đồng/kg, cá rô phi 35.000 đồng/kg, cá điêu hồng 45.000 đồng/kg, cá tra thịt trắng giá 35.000-38.000 đồng/kg, cá lóc nuôi 60.000 đồng/kg, giá cá thát lát chỉ ở mức khoảng 39.000-40.000 đồng/kg giảm 10.000 đồng/kg. Theo đánh giá của nhiều hộ nuôi và tiểu thương dịch bệnh không chỉ khiến đầu ra xuất khẩu nhiều loại thủy sản bị chậm mà tiêu thụ tại thị trường nội địa cũng đang gặp khó khăn. Ðặc biệt, sức tiêu thụ nhiều loại thủy sản đang giảm mạnh, do nhiều chợ, nhà hàng, quán ăn tại các thành phố lớn và khu du lịch phải tạm thời đóng cửa. Việc vận chuyển hàng đi tiêu thụ giữa địa phương này với địa phương khác cũng gặp khó nên tiểu thương hạn chế lượng hàng thu mua vào tránh rủi ro, từ đó làm cho giá nhiều loại thủy sản bị giảm...

Tôm thẻ miền Tây tăng giá mạnh sau 2 tuần nới lỏng giãn cách

Nửa tháng sau khi một số tỉnh miền Tây nới lỏng giãn cách, giá tôm thẻ tăng mạnh và dự kiến sẽ tăng thêm 10-15% trong những tháng cuối năm.
Ngày 18/9, tôm thẻ loại 30 con được doanh nghiệp trong khu công nghiệp An Nghiệp (Sóc Trăng) mua với giá 148.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng/kg so với 2 tuần trước.

Đại diện một doanh nghiệp tại huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết tôm thẻ chân trắng đang được đơn vị mua với giá 144.000 đồng/kg đối với loại 30 con, 124.000 đồng loại 40 con và 113.000 đồng loại 50 con.

Tôm kích cỡ nhỏ giá đang tăng nhưng ít hơn loại lớn. Cụ thể, loại 60 con/kg giá 103.000 đồng, 70 con 96.000 đồng, 80 con 90.000 đồng, 90 con 85.000 đồng và 100 con 80.000 đồng.

Trao đổi với Zing, ông Võ Văn Phục - Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam - cho biết với tôm thẻ loại 40 con mỗi kg, doanh nghiệp này mua với giá 128.000 đồng/kg. Giá này tăng đến 23.000 đồng/kg so với lúc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Theo ông Phục, hiện nay sắp kết thúc đợt nuôi tôm chính vụ, sản lượng tôm thương phẩm đang giảm dần. Vụ tiếp theo những hộ nuôi tôm chuyên nghiệp sẽ thả giống lại và người nào nuôi tốt sẽ thu lãi nhiều.

Ông Phục nhận định giá tôm thẻ sẽ tăng thêm 10-20% so với hiện nay. Đặc biệt, giá tôm các loại sẽ tăng mạnh vào thời điểm Giáng sinh.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND tỉnh Cà Mau tổ chức diễn đàn trực tuyến kết nối tiêu thụ nông, thủy sản. Diễn đàn này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Cà Mau tìm đầu ra cho sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm nông, thủy sản, sản phẩm OCOP, đặc sản trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Diễn đàn này còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản của tỉnh có cơ hội được kết nối trao đổi, mở rộng hợp tác với các đơn vị mua trong và ngoài nước.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau, thủy sản tiếp tục được địa phương này xem là lĩnh vực mũi nhọn. Trong tổng diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 300.000 ha, con tôm chiếm đến 280.000 ha.

Hàng năm sản lượng nuôi trồng và khai thác khoảng 600.000 tấn, trong đó sản lượng tôm đạt khoảng 250.000 tấn. Nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh khoảng 8.500 ha, trong đó nuôi tôm siêu thâm canh với diện tích gần 3.500 ha.

Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản của Cà Mau đạt 405.258 tấn. Trong đó, sản lượng tôm ước đạt 142.873 tấn và sản lượng tôm chế biến 8 tháng ước đạt 114.957 tấn.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không chỉ Cà Mau mà nhiều tỉnh, thành ở miền Tây có nhiều nhà máy thủy sản đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng khi áp dụng mô hình sản xuất "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến". Mô hình này giảm số lượng công nhân xuống còn khoảng 30% nên sản lượng tôm chế biến bị ảnh hưởng lớn.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng tôm đất và cá kèo của Cà Mau là đặc sản rất ngon, cần được quảng bá.

Trong đó, cần phát huy thêm mô hình nuôi tôm hữu cơ và xây dựng hệ thống điểm để cung ứng. Khi doanh nghiệp mua hàng, tỉnh này phải có chuỗi thông suốt và có công nghệ hỗ trợ để sản phẩm vào hệ thống siêu thị.

Kiến nghị giảm 6 tháng tiền điện cho người nuôi tôm

Trước những khó khăn do dịch Covid-19, Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) vừa có văn bản gửi Bộ NN&PTNT, kiến nghị giảm tiền điện trong vòng 6 tháng cho người nuôi tôm.
Thông tin trên báo Sóc Trăng, nghề nuôi tôm đang gặp nhiều vấn đề như: lưu thông hàng hóa khó khăn, lao động bị thiếu hụt vì các quy định nghiêm ngặt trong phòng, chống dịch Covid-19 đã khiến toàn bộ các khâu trong chuỗi giá trị ngành tôm lâm vào thế khó và hệ quả là giá tôm giảm liên tục vì thiếu người thu hoạch và chế biến. Trong đó, người nuôi tôm và cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống là 2 nhóm đối tượng bị “tổn thương” nhiều nhất, còn đại lý cung ứng thức ăn, thu mua hay doanh nghiệp chế biến thì dễ thở hơn.

Theo báo Tiền phong, ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho ngành tôm trong tình hình dịch Covid-19.

VINAFIS kiến nghị, nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền điện cho người nuôi tôm, cụ thể là giảm 10-30% tiền điện trong 6 tháng (tháng 7 đến 12/2021); giảm một phần chi phí điện đến hết năm 2021 cho các doanh nghiệp có điều kiện tăng cường trữ tôm. Có chính sách tạm hoãn trả nợ vốn vay ngân hàng và cho vay tiếp để nuôi vụ mới; cho nhà máy chế biến vay vốn ưu đãi để trả lương cho công nhân và phát triển sản xuất…

Đồng thời ưu tiên vắc xin cho tài xế vận tải trong chuỗi sản xuất - kinh doanh tôm: sản xuất tôm nguyên liệu, thương lái, người thu mua tôm của các cơ sở thu mua và toàn thể cán bộ, nhân viên chế biến tôm để những đối tượng này tăng khả năng chống chọi dịch bệnh và là điều kiện quan trọng nhất để khôi phục sản xuất ngành tôm trở lại bình thường.

Các tỉnh và các chốt kiểm dịch cần xếp các đối tượng trong chuỗi ngành tôm là ngành nghề ưu tiên và được hưởng cơ chế “luồng xanh”.

Cũng liên quan nội dung này, trên Tạp chí Thủy sản thông tin, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam đã có công văn gửi Bộ NN&PTNT thông tin về một số khó khăn và kiến nghị giải pháp tháo gỡ cho ngành tôm dưới tác động nặng nề từ dịch Covid-19.

Trong đó, đề xuất một trong những giải pháp cho người nuôi tôm là hỗ trợ tiền điện cho người nuôi tôm, cụ thể giảm 10-30% trong vòng một năm từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022. Đối với chế biến xuất khẩu, nếu được thì giảm một phần giá điện đến hết năm 2021 để các doanh nghiệp có điều kiện tăng cường trữ hàng...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts