Tuesday, September 21, 2021

Giá Tôm Thẻ 21/09/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 21/09/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...


Về thị trường giá thủy sản hôm nay 21/9/2021, giá tôm thẻ Oxi và dập đá khu vực Bình Đại (Bến Tre):
Giá tôm thẻ size 25 con giá 165.000 đồng/kg
Size 30 con lớn giá 148.000 đồng/kg
Size 30 con nhỏ giá 145.000 đồng/kg
Size 40 con giá 122.000 đồng/kg
Size 50 con giá 105.000 đồng/kg
Size 60 con giá 95.000 đồng/kg
Size 70 con giá 90.000 đồng/kg
Size 80 con giá 82.000 đồng/kg
Size 150 con giá 58.000 đồng/kg
Size 200 con giá 45.000 đồng/kg
Liên hệ: 0907305881
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 21/9 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 230.000 đồng/kg +-10.000 đồng
Size 25 con lớn giá 173.000 đồng/kg +5.000 đồng
Size 25 con nhỏ giá 168.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 146.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 144.000 đồng/kg -2.000 đồng
Size 40 con giá 125.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 108.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 98.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 70 con giá 93.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 80 con giá 88.000 đồng/kg +-500 đồng
Tôm thẻ size 100 con giá 75.000 đồng/kg
Tôm thẻ size 100 con ao bạt xem màu giá 84.000 đồng/kg
Liên hệ: 0979257767

Giá tôm thẻ 18/9 khu vực Trà Vinh:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 220.000 đồng/kg +-10.000 đồng về nhỏ đến 22 con
Size 25 con giá 165.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 143.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 125.000 đồng/kg +1-2.000 đồng
Size 50 con giá 100.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 90.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 100 con giá 70.000 đồng/kg +-500 đồng đến 75 con
Bắt màu xanh
Size 100 con 80.000 +-500 đồng đến 75 con
Size 60 con 95.000 +-500 đồng
Liên hệ: 0908494363
Giá tôm thẻ 21/9 kiểm kháng sinh ao bạc khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 227.000 đồng/kg +-10.000 đồng
Size 25 con lớn giá 173.000 đồng/kg +5.000 đồng
Size 25 con nhỏ giá 168.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 146.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 142.000 đồng/kg -2.000 đồng
Size 40 con lớn giá 127.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 40 con nhỏ giá 125.000 đồng/kg -1.000 đồng
Size 50 con lớn giá 108.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 50 con nhỏ giá 106.000 đồng/kg -1.000 đồng
Liên hệ: 0919781835
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 21/9 khu vực Bạc Liêu:
Size 25 con giá 171.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con lớn giá 146.000 đồng/kg +2.000 đồng
Size 30 con nhỏ giá 144.000 đồng/kg -2.000 đồng
Size 40 con giá 126.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 107.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 100.000 đồng/kg +-500 đồng
Size 70 con giá 90.000 đồng/kg +-500 đồng
Liên hệ: 0915434635
Giá tôm thẻ chân trắng ao bạc 21/9 khu vực Cà Mau:
(Kiểm Kháng Sinh) Tôm thẻ size 20 con giá 231.000 đồng/kg (+-1c 10.000₫ tới 22c)
Size 25 con lớn đang có giá 177.000 đồng/kg (+5.000₫ tới 22,01c); Qua 24c móc 25c 173 +1c 5.000₫
Size 25 con nhỏ thu mua với giá 168.000 đồng/kg (-5.000₫ tới 26c)
Size 30 con lớn có giá 143.000 đồng/kg (+3.000₫)
Size 30 con nhỏ có giá 143.000 đồng/kg (-2.000₫)
Size 40 con đang có giá 125.000 đồng/kg (lớn: +1.000₫; nhỏ: -2.000₫)
Size 50 con lớn nhỏ có giá 107.000 đồng/kg (+-1.000₫)
Size 60 con đang thu mua với giá 99.000 đồng/kg (lớn: +500₫; nhỏ: -500₫)
Size 70 con đang có giá 94.000 đồng/kg +-500₫
Tôm thẻ size 80 con có giá 83.000 đồng/kg +500₫

(Bắt Màu) Tôm thẻ size 50 con lớn đang có giá 107.000 đồng/kg +500₫
Size 50 con nhỏ thu mua với giá 107.000 đồng/kg -1.000₫
Size 60 con có giá 99.000 đồng/kg +-500₫
Size 70 con đang có giá 94.000 đồng/kg -500₫ tới 80c
Size 80 con có giá 89.000 đồng/kg +300₫ tới 75c
Size 90 con đang thu mua với giá 87.000 đồng/kg
Size 100 con lớn đang có giá 86.000 đồng/kg
Size 100 con nhỏ đang có giá 84.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 130c)
Size 150 con lớn đang có giá 70.000 đồng/kg +-200₫
Size 150 con nhỏ đang có giá 67.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 170c)
Size 200 con lớn đang có giá 53.000 đồng/kg +200₫
Tôm thẻ size 200 con nhỏ có giá 48.000 đồng/kg -200₫
Liên hệ: 0868.06.7777
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 12/9 khu vực Ba Tri (Bến Tre):
Giá tôm thẻ size 25 con giá 162.000 đồng/kg +-5.000 đồng
Size 30 con giá 138.000 đồng/kg +-2.000 đồng
Size 40 con giá 120.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 50 con giá 103.000 đồng/kg +-1.000 đồng
Size 60 con giá 93.000 đồng/kg
Size 70 con giá 87.000 đồng/kg
Size 80 con giá 82.000 đồng/kg
Size 90 con giá 77.000 đồng/kg
Size 100 con giá 70.000 đồng/kg
Liên hệ: 0915933334
Giá tôm thẻ oxi 20/9 ưu tiên khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ 50 con giá 112.000 đồng/kg +-100
Size 60 con giá 107.000 đồng/kg +-500
Size 70 con giá 94.000 đồng/kg +-500
Size 80 con giá 85.000 đồng/kg +-500
Liên hệ: 0943211494
Giá tôm thẻ dập đá 21/9 khu vực Ba Tri - Bình Đại - Thạnh Phú (Bến Tre):
Giá tôm thẻ size 20 con giá 210.000 đồng/kg +-10k
Size 25 con giá 166.000 đồng/kg +-5k
Size 30 con giá 140.000 đồng/kg +-2k
Size 40 con giá 124.000 đồng/kg +1k-2k
Size 50 con giá 105.000 đồng/kg +-1k
Size 60 con giá 95.000 đồng/kg +-1k
Size 100 con giá 72-75.000 đồng/kg +-500
Liên hệ: 0335550163
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 20/9 khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 20 con lớn giá 230.000 đồng/kg +10.000 đồng
Size 20 con nhỏ giá 225.000 đồng/kg -10.000 đồng
Size 25 con lớn giá 170.000 đồng/kg +5.000 đồng
Size 25 con nhỏ giá 165.000 đồng/kg -5.000 đồng
Size 30 con giá 144.000 đồng/kg +-3.000 đồng
Size 40 con giá 125.000 đồng/kg +1-2.000 đồng
Size 50 con lớn giá 108.000 đồng/kg +1.000 đồng
Size 50 con nhỏ giá 105.000 đồng/kg -1.000 đồng
Size 60 con giá 98.000 đồng/kg +-500 đồng
Liên hệ: 0948171794
Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay ổn định ở mức 20.500-21.000 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 21.500-23.000 đồng/kg size 33 con. Giá cá lóc thịt giá tăng cao từ 44.000-45.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 200-300 đồng. Giá ếch thịt hôm nay giảm nhẹ giá 21.000-22.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp tăng có giá 43.000-44.000 đồng/kg (loại cá thịt 4-5 con/kg). Giá cá rô tại Cần Thơ, Hậu Giang đang có giá cao 25.000-26.000 đồng/kg (loại cá thịt 3-5 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 45.000-46.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.600 đồng/con.

Giá thủy hải sản cũng có xu hướng giảm nhẹ tại thị trường nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Tôm càng xanh 240.000 đồng/kg giảm 20.000 đồng/kg, cá rô phi 35.000 đồng/kg, cá điêu hồng 45.000 đồng/kg, cá tra thịt trắng giá 35.000-38.000 đồng/kg, cá lóc nuôi 60.000 đồng/kg, giá cá thát lát chỉ ở mức khoảng 39.000-40.000 đồng/kg giảm 10.000 đồng/kg. Theo đánh giá của nhiều hộ nuôi và tiểu thương dịch bệnh không chỉ khiến đầu ra xuất khẩu nhiều loại thủy sản bị chậm mà tiêu thụ tại thị trường nội địa cũng đang gặp khó khăn. Ðặc biệt, sức tiêu thụ nhiều loại thủy sản đang giảm mạnh, do nhiều chợ, nhà hàng, quán ăn tại các thành phố lớn và khu du lịch phải tạm thời đóng cửa. Việc vận chuyển hàng đi tiêu thụ giữa địa phương này với địa phương khác cũng gặp khó nên tiểu thương hạn chế lượng hàng thu mua vào tránh rủi ro, từ đó làm cho giá nhiều loại thủy sản bị giảm...

Tôm thẻ miền Tây tăng giá mạnh sau 2 tuần nới lỏng giãn cách

Nửa tháng sau khi một số tỉnh miền Tây nới lỏng giãn cách, giá tôm thẻ tăng mạnh và dự kiến sẽ tăng thêm 10-15% trong những tháng cuối năm.
Ngày 18/9, tôm thẻ loại 30 con được doanh nghiệp trong khu công nghiệp An Nghiệp (Sóc Trăng) mua với giá 148.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng/kg so với 2 tuần trước.

Đại diện một doanh nghiệp tại huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết tôm thẻ chân trắng đang được đơn vị mua với giá 144.000 đồng/kg đối với loại 30 con, 124.000 đồng loại 40 con và 113.000 đồng loại 50 con.

Tôm kích cỡ nhỏ giá đang tăng nhưng ít hơn loại lớn. Cụ thể, loại 60 con/kg giá 103.000 đồng, 70 con 96.000 đồng, 80 con 90.000 đồng, 90 con 85.000 đồng và 100 con 80.000 đồng.

Trao đổi với Zing, ông Võ Văn Phục - Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam - cho biết với tôm thẻ loại 40 con mỗi kg, doanh nghiệp này mua với giá 128.000 đồng/kg. Giá này tăng đến 23.000 đồng/kg so với lúc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Theo ông Phục, hiện nay sắp kết thúc đợt nuôi tôm chính vụ, sản lượng tôm thương phẩm đang giảm dần. Vụ tiếp theo những hộ nuôi tôm chuyên nghiệp sẽ thả giống lại và người nào nuôi tốt sẽ thu lãi nhiều.

Ông Phục nhận định giá tôm thẻ sẽ tăng thêm 10-20% so với hiện nay. Đặc biệt, giá tôm các loại sẽ tăng mạnh vào thời điểm Giáng sinh.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND tỉnh Cà Mau tổ chức diễn đàn trực tuyến kết nối tiêu thụ nông, thủy sản. Diễn đàn này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Cà Mau tìm đầu ra cho sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm nông, thủy sản, sản phẩm OCOP, đặc sản trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Diễn đàn này còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản của tỉnh có cơ hội được kết nối trao đổi, mở rộng hợp tác với các đơn vị mua trong và ngoài nước.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau, thủy sản tiếp tục được địa phương này xem là lĩnh vực mũi nhọn. Trong tổng diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 300.000 ha, con tôm chiếm đến 280.000 ha.

Hàng năm sản lượng nuôi trồng và khai thác khoảng 600.000 tấn, trong đó sản lượng tôm đạt khoảng 250.000 tấn. Nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh khoảng 8.500 ha, trong đó nuôi tôm siêu thâm canh với diện tích gần 3.500 ha.

Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản của Cà Mau đạt 405.258 tấn. Trong đó, sản lượng tôm ước đạt 142.873 tấn và sản lượng tôm chế biến 8 tháng ước đạt 114.957 tấn.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không chỉ Cà Mau mà nhiều tỉnh, thành ở miền Tây có nhiều nhà máy thủy sản đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng khi áp dụng mô hình sản xuất "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến". Mô hình này giảm số lượng công nhân xuống còn khoảng 30% nên sản lượng tôm chế biến bị ảnh hưởng lớn.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng tôm đất và cá kèo của Cà Mau là đặc sản rất ngon, cần được quảng bá.

Trong đó, cần phát huy thêm mô hình nuôi tôm hữu cơ và xây dựng hệ thống điểm để cung ứng. Khi doanh nghiệp mua hàng, tỉnh này phải có chuỗi thông suốt và có công nghệ hỗ trợ để sản phẩm vào hệ thống siêu thị.

Giá giảm mạnh, khó tiêu thụ, người nuôi tôm Nghi Xuân “đứng ngồi không yên”

Không chỉ giá tôm giảm mạnh mà gần 16 tấn tôm của Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành (xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chưa xuất bán được khiến các thành viên HTX “đứng ngồi không yên”.
Dự báo trước việc sẽ khó tiêu thụ hàng hóa do dịch bệnh COVID-19 nên đầu tháng 6 năm nay, HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành chỉ thả giống 16/33 ao nuôi theo hình thức “cuốn chiếu”. Theo đó, HTX thả theo 4 đợt, mỗi đợt 4 ao nuôi cách nhau 15 ngày. Cũng vì thu hẹp sản xuất nên HTX chỉ duy trì 10/20 thành viên so với các vụ trước.

Nhờ thời tiết thuận lợi và dày công chăm sóc nên thời điểm này, số tôm nuôi của HTX đạt 37 - 40 con/kg, trung bình mỗi ao nuôi đạt sản lượng khoảng 4 tấn tôm. Tuy nhiên, theo ông Hồ Quang Dũng - Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành, giá tôm hiện giảm mạnh, từ 210 - 220 ngàn đồng/kg ở vụ trước nay chỉ còn 135 - 145 ngàn đồng/kg trong khi sản lượng tiêu thụ cũng rất ít. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các thương lái ngoại tỉnh không đến các hồ nuôi của HTX để thu mua như những vụ trước.

Cũng theo các thành viên HTX, nguyên nhân khiến giá tôm giảm do đây là vụ nuôi chính trong năm nên nguồn cung rất lớn. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm sút do dịch bệnh COVID-19 nên các hoạt động thương mại - dịch vụ - du lịch bị đình trệ; cơ sở đông lạnh thu mua nhỏ giọt; đối tác ngoại tỉnh gặp khó khăn trong việc lưu thông...

Theo tính toán của HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành, lượng tôm đến kỳ xuất bán của HTX hiện ứ đọng khoảng 16 tấn. Điều này đang khiến các thành viên HTX rất lo lắng. Được biết, mỗi ngày, HTX chi phí từ 45 - 50 triệu đồng cho thức ăn, điện, công chăm sóc các hồ nuôi. Đặc biệt, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa bão có thể xảy ra bất cứ lúc nào; đó là chưa kể những sự sự cố bất thường phát sinh như dịch bệnh, thiệt hại sẽ vô cùng lớn.

Nhằm hỗ trợ HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành, các ngành, đơn vị của huyện Nghi Xuân như: Phòng NN&PTNT, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân... đang cố gắng tìm giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa với các hoạt động như: chủ động kết nối với các đơn vị thu mua, lập các nhóm trên mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá sản phẩm...

Ông Lê Thanh Bình - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân cho biết: Theo thống kê, vụ tôm này người dân trên địa bàn đã lường trước khó khăn trong tiêu thụ nên đã giảm lượng nuôi. Tuy nhiên, HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Thành có số thành viên đông với hồ nuôi khá nhiều nên dù đã giảm nhưng đến nay vẫn tồn đọng lượng sản phẩm lớn. Để góp phần hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản, các ngành, đơn vị ở địa phương cũng đang tập trung cho các giải pháp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đến người tiêu dùng.

Bên cạnh sự nỗ lực kết nối của HTX từ đối tác ở Quảng Bình, chúng tôi cũng đã tính đến phương án đề nghị các cửa hàng nông sản trên địa bàn huyện thu mua, bày bán để hỗ trợ HTX vượt qua khó khăn.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts