Saturday, November 20, 2021

Giá Tôm Thẻ 20/11/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 20/11/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...

THÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM THẺ TÔM SÚ MIỀN TÂY

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 20/11/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh 20/11 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 248.000 đồng/kg
Size 25 con giá 195.000 đồng/kg
Size 30 con giá 168.000 đồng/kg
Size 40 con giá 147.000 đồng/kg
Size 50 con giá 134.000 đồng/kg
Size 60 con giá 124.000 đồng/kg
Size 70 con giá 119.000 đồng/kg
Size 80 con giá 113.000 đồng/kg
Tôm thẻ size 100 con giá 100.000 đồng/kg
Liên hệ: 0979257767

Giá tôm thẻ kks 15/11 khu vực Sóc Trăng:
Giá tôm thẻ size 20/248_246
25/196_193
30/168_166
40/148_145
50/134_132
60/126_124
70/119_117
Giá tôm sú size 20/240-230
30/200_190
40/165_160
50/150_145
60/140_135
Liên hệ: 0398393740

Giá tôm thẻ 19/11 kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
Giá tôm thẻ size 20c 247k +-10k
25c lớn 195k+5
25c nhỏ 190k-5
30c lớn 165k+2
30c nhỏ 162k-2
40c lớn 145k+1
40c nhỏ 142k-1
50c lớn 133k+1
50c nhỏ 130k-1
60c 123k+-500₫
70c 117k+-500₫
100c 95k+-300₫
Liên hệ: 0919781835

Giá tôm thẻ kks 11/11 khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 30c lớn 170k +2
30c nhỏ 167k -2
40c 147k +1-2
50c 133k +-1
60c 124k +-500
Giá tôm sú oxi 11/11 ưu tiên khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm sú oxi size 30 con lớn giá 210.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 30 con nhỏ giá 200.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 40 con lớn giá 170.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 40 con nhỏ giá 160.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 50 con giá 145.000 đồng/kg
Liên hệ: 0915434635

Giá tôm thẻ chân trắng ao bạc 15/11 khu vực Cà Mau:
(Kiểm Kháng Sinh) Tôm thẻ size 20 con lớn giá 248.000 đồng/kg (+10.000₫)
Size 20 con nhỏ đang có giá 248.000 đồng/kg (-10.000₫ tới 22,01c)
Size 25 con lớn đang có giá 195.000 đồng/kg (+5.000₫ tới 22,01c)
Size 25 con nhỏ thu mua với giá 192.000 đồng/kg (-5.000₫ tới 26c)
Size 30 con lớn có giá 169.000 đồng/kg (+3.000₫)
Size 30 con nhỏ có giá 167.000 đồng/kg (-3.000₫)
Size 40 con đang có giá 147.000 đồng/kg (lớn: +1.000₫; nhỏ: 147.000 đồng/kg -2.000₫)
Size 50 con lớn có giá 132.000 đồng/kg (+1.000₫)
Size 50 con nhỏ có giá 132.000 đồng/kg (-1.000₫)
Size 60 con đang thu mua với giá 123.000 đồng/kg (lớn: +500₫; nhỏ: -500₫ tới 80c)

(Bắt Màu) Tôm thẻ size 50 con lớn đang có giá 132.000 đồng/kg +1.000₫
Size 50 con nhỏ thu mua với giá 132.000 đồng/kg -1.000₫
Size 60 con có giá 122.000 đồng/kg +-500₫ tới 80c
Size 100 con lớn đang có giá 102.000 đồng/kg +200₫
Size 100 con nhỏ đang có giá 102.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 130c)
Size 150 con lớn đang có giá 87.000 đồng/kg +-200₫
Size 150 con nhỏ đang có giá 87.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 170c)
Size 200 con lớn có giá 72.000 đồng/kg +200₫
Tôm thẻ size 200 con nhỏ có giá 68.000 đồng/kg -300₫
Liên hệ: 0868.06.7777

Giá tôm sú dập đá 30/9 khu vực Ba Tri (Bến Tre):
Giá tôm thẻ size 30c lớn 185k +2k
30c nhõ 175k -2k
40c lớn 155k +1k
40c nhỏ 145k -1k
50c 130k +-1k
60c 120k +-1k
70c 110k +-1k
100c 90k+-500đ
Liên hệ: 0915933334

Giá tôm thẻ kks 01/11 khu vực Bạc Liêu:
30c lớn 167k +2
30c nhỏ 164k -2
40c lớn 145k +-1
40c nhỏ 143k -2
50c 130k +-1
60c 122k +-500
Giá tôm sú ôxi 12/11 khu vực Bạc Liêu:
30c lớn 210k
30c nhỏ 200k
40c 170k
40c nhỏ 160k
50c 145k
Liên hệ: 0943211494

Giá tôm thẻ Oxy 13/11 khu vực Ba Tri - Bình Đại - Thạnh Phú (Bến Tre):
Giá tôm thẻ oxi size 30c lon 180k
30c nho 177k
40c lon 158k
40c nho 156k
50c 138k
60c 128k
Liên hệ: 0335550163

Giá tôm sú dập đá 18/11 khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
15c về lớn 300k +10k 1con
15c về nhỏ 290k -10k 1con
20c lớn 245k +5k (18c về lớn)
20c lớn 240k +5k
20c nhỏ 230k -5k
30c lớn 190k +2k
30c nhỏ 180k -2k
40c lớn 165k +1k
40c nhỏ 155k -1k
50c 135k +_1k
60c 125k +_1k
Giá tôm thẽ kks 18-11
20c lớn 250k +10k
20c nhỏ 247k -10k
25c lớn 195k +5k
25c nhỏ 190k -5k
30c lớn 168k +2k
30c nhỏ 166k -2k
40c 145k +1-2k
50c 134k +_1k
60c 124k +_500d
70c 117k +_500d
80c 110k +_500d
100c 100k +_300d
Liên hệ: 0948171794

Giá tôm thẻ oxi 20/11 khu vực Bình Đại (Bến Tre):
20c 250k
25c 200k
30c 175k
40c 158k
50c 139k
Liên hệ: 0907305881

Giá thẻ oxi 20/11 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
40c 148k +-1k không kiểm
50c 137k +-1k
60c 127k +-500
70c 123k +-500
80c 113k +500 về lớn
Sú oxi
30c lớn 210k
30c nhỏ 200k
40cl 170k
40cn 160k
50c 146k
Liên hệ: 0962676593

Giá tôm thẻ kks kiểm kháng sinh 15/11 khu vực Cà Mau:
DNTN LÊ ĐIỀN (0919326242)
Đạt ks(giá mua tại ao)
25c 192 (+-5)
30c 170 (+3)
30c 168 (-3)
40c 148 (+1-2)
50c 136 (+-1)
60c 126 (+-500)
70c 120 (+-500)
80c 112 (+-500)
90c 106 (+-200 đến 85c1)
100c 101 (+-200)
110c 99
120c 97
130c 95
140c 93
150c 91


Giá tôm sú oxi, dập đá 17/11 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
20c lớn 245k +5k    oxi 260k
30c lớn 200k +2k    oxi 210k
30c nhõ 190k -2k    oxi 200k
40c lớn 170k +1k    oxi 175k
40c nhỏ 160k -1k    oxi 165k
50c 145k +-1k        oxi 150k
60c 130k +-1k        oxi 135k
70c 115k +-1k
100c 90k +-500đ

Liên hệ: 0793652820

Giá tôm sú oxi, dập đá 19/11 khu vực Bạc Liêu:
20c lớn 270k +5. Dap đá 245k
20c nhỏ 260k -5. Dap đá 235k
30c lớn 210k +2. Dap đá 200k
30c nhỏ 200k -2. Dap đá 190k
40c lớn 175k +1. Dap đá 165k
40c nhỏ 165k -1. Dap đá 155k
Liên hệ: 0915524417

Giá tôm thẻ dập đá kks 19/11 khu vực Bạc Liêu:
30c lớn 168k
30c nhỏ 166k
40c lớn 146k
40c nhỏ 144k
50c lớn 135k
60c 125k
70c 118k
80c 113k +500đ
Liên hệ: 0914881769

Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay điều chỉnh ở mức 22.500-23.500 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 27.000-28.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt từ 32.000-33.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-270 đồng. Giá ếch hôm nay tiếp tục tăng cao ếch thịt giá 34.000-35.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp có giá 45.000-46.000 đồng/kg (loại cá thịt 6-7 con/kg). Giá cá rô tại Cần Thơ, Hậu Giang đang có giá từ 22.000-22.500 đồng/kg (loại cá thịt 3-5 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 38.000-39.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.400 đồng/con.


Giá thủy hải sản ở ĐBSCL tăng cao

Từ đầu tháng 11 đến nay, mức giá thủy hải sản ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng trở lại do nhu cầu tiêu thụ tăng cao.
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh thành trên cả nước đã dần được kiểm soát nên nhu cầu tiêu thụ các loại thủy hải sản tăng cao dẫn đến việc giá các mặt hàng này dần tăng trở lại.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào vụ thu hoạch tôm thẻ chân trắng nuôi theo mô hình ao lót bọt.

Theo đó, Tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Sóc Trăng hiện đang được bán ra với giá cao, loại 20 con/kg giá cao nhất là 240.000 đồng/kg. Các kích cỡ khác giảm dần là 25 con/kg giá 180.000 đồng/kg, loại 100 con/kg có giá 98.000 đồng/kg, … Hiện tỉnh sóc trăng còn gần 11.800 ha tôm, trong đó có 8.390 ha là tôm thẻ chân trắng và 3.399 là tôm sú.

Hiện rất nhiều tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch tôm thẻ chân trắng cuối vụ. Giá tại huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), loại 10 – 12 con/kg giá tăng từ 80.000 – 90.000 đồng/kg lên 110.000 – 120.000 đồng/kg. Tôm sú khu vực này loại 20 con/kg được tư thương mua với giá khoảng 250.000 đồng/kg, loại 30 con 180.000 – 190.000 đồng/kg.

Một số hải sản khác cũng tăng giá mạnh, như cua gạch loại 1 – 2 con/kg tăng từ 50.000 – 60.000 đồng/kg, cua thịt tăng giá từ 240.000 tăng lên 270.000 – 280.000 đồng/kg, loại 4 con/kg giá 230.000 đồng/kg.

Giá tôm tại Trà Vinh tăng, nhưng nguồn cung thiếu

Từ đầu tháng 11 đến nay, măt hàng tôm sú, tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại thị trường Trà Vinh đã tăng bình quân ở mức 10.000 đồng/kg so với tháng 10/2021.
Giá tôm thương phẩm tăng, nhưng nguồn cung trong tỉnh không còn nhiều do đang là thời điểm cuối vụ thu hoạch tôm nuôi.

Bà Nguyễn Thị Thu, chủ đại lý thu mua thủy sản, hải sản tại chợ Trà Vinh cho biết, giá tôm sú hiện nay loại 20 con/kg được cơ sở thu mua với giá 220.000 đồng/kg, loại 30 con/kg giá 185.000 đồng/kg, loại 40 con/kg giá 155.000 đồng/kg; giá tôm thẻ chân trắng loại 20 con/kg có giá 180.000 đồng/kg, loại 30 con/kg có giá 160.000 đồng/kg;  loại 40 có giá 14.000 đồng/kg.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, giá tôm thương phẩm tăng mạnh kể từ  đầu tháng 11 là do tình hình dịch COVID- 19 tại TP Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được kiểm soát, nhu cầu nguồn tôm nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu và tiêu dùng tại thị trường  khu vực phía Nam tăng gấp từ 2 – 3 lần so với khoảng thời gian tháng 8 – 9.

Thêm vào đó, hiện nay đang là thời điểm cuối vụ tôm nuôi, phần nhiều nông dân đã thu hoạch xong trước đó để chuẩn bị vệ sinh ao nuôi cho mùa vụ tôm nuôi năm 2022, nên nguồn cung tôm thương phẩm giảm mạnh.

Theo ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, tính đến ngày 10/11, tổng sản lượng tôm sú, tôm thẻ chân trắng được nuôi đã thu hoạch gần 65.000 tấn, đạt gần 85 % kế hoạch năm; trong đó, sản lượng tôm thẻ hơn 53.000 tấn, tôm sú 11.715 tấn.

Dự kiến, đến cuối tháng 11/2021, nông dân nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng sẽ thu hoạch dứt điểm diện tích toàn bộ diện tích hơn 25.000 ha để tập trung cho công việc chuẩn bị mùa vụ nuôi tôm năm 2022.

Giá tôm nguyên liệu tăng bất chấp dịch COVID-19

Hiện giá tôm ở các trang trại tăng 2.000-3.000 đồng/kg, đạt mức 138.000 đồng/40 con/kg; 114.000 đồng/60 con/kg; 104.000 đồng/80 con/kg và 92.000 đồng/100 con/kg. Tuy nhiên, nếu dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giá tôm có thể đi ngang.

Theo trang Undercurrent News, cuối tháng 10, giá tôm tại trang trại của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở các tỉnh ĐBSCL.

Một thương nhân trong ngành thủy sản cảnh báo dòng người từ thành phố đổ về quê có thể làm bùng phát làn sóng COVID-19 mới.

“Số ca dương tính với COVID-19 ở các tỉnh ĐBSCL thấp so với TP HCM, chỉ khoảng 100 – 400 ca tùy tỉnh, song chúng tôi khá lo ngại vì tỷ lệ tiêm chủng ở các tỉnh này mới chỉ đạt khoảng 30%. Đặc biệt, bối cảnh “bình thường mới” cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19″, thương nhân này cho hay.

Hiện, 17/19 tỉnh ĐBSCL ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt. Các công ty chế biến, xuất khẩu thủy sản dường như đang chịu ảnh hưởng bởi đợt bùng phát cuối tháng 10.

Cụ thể, tỉnh Bạc Liêu vừa công bố số ca nhiễm của công ty thủy sản Tân Khôi tăng từ 50 lên 249 ca, trong khi TP Cần Thơ cũng phát hiện 494 ca nhiễm COVID-19 tại các nhà máy thủy sản ở huyện Thốt Nốt và Ô Môn.

Số ca nhiễm ở khu công nghiệp An Nghiệp (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cũng ghi nhận 1.619 ca trong tổng số 4.845 ca của toàn tỉnh.

“Khu công nghiệp An Nghiệp có hơn 30 nhà máy, xí nghiệp với gần 20.000 lao động. Trong đó, đa phần là các doanh nghiệp chế biến tôm. Việc dịch COVID-19 bùng phát ở khu công nghiệp chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các nhà máy.

Song chúng ta xác định sống chung với COVID-19 thì cần bình tĩnh đối mặt”, ông Nguyễn Thành Trọng, Giám đốc KCN Sóc Trăng cho biết.

Hiện nay, một số nhà máy chế biến tôm đang phải tạm thời đóng cửa để khử khuẩn, số còn lại đang đau đầu vì tình trạng thiếu công nhân, công suất giảm mạnh vì hoạt động trong vùng dịch.

Dù vậy, các địa phương vẫn chưa có động thái giãn cách xã hội trở lại song chính quyền cũng khoanh vùng xanh, đỏ, vàng theo mức độ an toàn để phòng dịch COVID-19.

Chính phủ Việt Nam xác định sống chung với dịch COVID-19, do đó mọi hoạt động sản xuất, thu hoạch, vận chuyển tôm đều không bị ảnh hưởng và nông dân cũng đang tất bật chuẩn bị cho vụ tôm mới.

“Hiện giá tôm ở các trang trại tăng 2.000-3.000 đồng/kg, đạt mức 138.000 đồng/40 con/kg; 114.000 đồng/60 con/kg; 104.000 đồng/80 con/kg và 92.000 đồng/100 con/kg.

Tuy nhiên, giá tôm chững lại vào ngày 30 – 31/10. Nếu dịch COVID-19 ở ĐBSCL tiếp tục diễn biến phức tạp, giá tôm có thể đi ngang”, một thương nhân chia sẻ với Undercurrent News.

Ngoài ra, giá tôm sú tiếp tục tăng vì nhu cầu lớn trong khi nguồn cung khan hiếm. Thương nhân này dự báo giá tôm sú ở tuần 43 dao động ở mức 245.000 đồng/20 con/kg; 180.000 đồng/40 con/kg; 145.000 đồng/60 con/kg, tăng 10.000 – 50.000 đồng so với tuần trước.

Giá tôm miền Tây vẫn tăng cao

Các ca F0 xuất hiện tại một số doanh nghiệp thủy sản miền Tây khiến số lượng công nhân đến nhà máy giảm khoảng 30%. Giá tôm thẻ cuối vụ đang không ngừng tăng cao.
Ngày 27/10, nông dân xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông của TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu và huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) thu hoạch tôm thẻ cuối vụ. Giá tôm thẻ tăng từ 5.000-8.000 đồng/kg so với tuần trước.

Anh Lưu Trường Giang - phụ trách thu mua và điều hành của Công ty TNHH Thủy sản Tấn Phát (Trần Đề, Sóc Trăng) - cho biết đơn vị đang cho công nhân kéo lưới bắt 8 tấn tôm thẻ tại 2 ao lót bạt ở ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề.

Khu vực này giáp ranh Sung Đinh của TP Sóc Trăng, có rất nhiều người đào ao nuôi tôm công nghiệp thành công, thu lãi cao. “Tám tấn tôm chúng tôi vừa mua có kích cỡ 80 con mỗi kg, giá 110.000 đồng/kg. Với lượng tôm và giá tốt này, chủ ao thu lãi trên 300 triệu đồng”, anh Giang cho biết.

Giá tôm cao ngất

Trưa cùng ngày, Công ty Tấn Phát và một số doanh nghiệp thủy sản tại huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) và TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) mua tôm thẻ loại 20 con/kg giá 245.000 đồng/kg. Đây là loại tôm có giá tốt nhất từ đầu vụ và cao hơn 66.000 đồng/kg so với loại cùng kích cỡ và cùng kỳ năm trước.

Đối với tôm thẻ 25 con, giá tăng từ 180.000 lên 185.000 đồng/kg; loại 30 con 164.000 đồng/kg, 40 con 146.000 đồng/kg, 50 con 131.000 đồng/kg, 60 con 121.000 đồng/kg, 70 con 115.000 đồng/kg, 80 con 110.000 đồng/kg, 90 con 101.000 đồng/kg, 100 con 96.000 đồng/kg.

Giá này được doanh nghiệp mua tại ao, đã tính chi phí kéo tôm và vận chuyển lên xe tải.

Tại Công ty TNHH Khánh Sủng (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), giá tôm thẻ tại nhà máy là 168.000 đồng đối với loại 30 con/kg; 40 con 145.000 đồng và 100 con 100.000 đồng/kg.

Chủ một doanh nghiệp thủy sản tại thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết một số ca F0 xuất hiện tại Công ty TNHH Thủy sản Tấn Khởi và Công ty TNHH Thủy sản Châu Bá Thảo. Do đó, số lượng công nhân tại nhiều nhà máy khác trong khu vực giảm 30-35%. Ngoài việc khó qua các chốt liên vùng, công nhân bị tâm lý lo sợ liên quan đến dịch bệnh nên ở nhà.

“Một số công ty có F0 khiến cho doanh nghiệp của chúng tôi bị ảnh hưởng vì các đơn hàng giao cho khách đang thực hiện trong giai đoạn nước rút nhưng thiếu công nhân. Dịch bệnh nhưng giá tôm không giảm vì gần cuối vụ, tôm không còn nhiều”, chủ doanh nghiệp thủy sản tại Giá Rai chia sẻ.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng, diện tích tôm đã thả nuôi tại địa phương này là 66.467 ha, đạt 89,8% so với kế hoạch và bằng 92% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng tôm thương phẩm ước đạt 178.489 tấn.

Tỉnh này đã thu hoạch 34.688 ha tôm với sản lượng khoảng 149.780 tấn (tôm thẻ 137.242 tấn, sú 12.538,4 tấn).

Hiện, Sóc Trăng còn khoảng 12.812 ha tôm trên đồng (thẻ 8.825,7 ha, sú 3.986,3 ha). Trong đó, tôm nuôi dưới 30 ngày 1.306 ha, 30-60 ngày 5.017 ha, 60-90 ngày 3.774 ha, 90-120 ngày 1.673,5 ha và trên 120 ngày 1.041 ha.

Kiểm soát được dịch bệnh

Trao đổi với Zing, ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai - cho biết địa phương có 22 nhà máy chế biến thủy sản với trên 10.000 công nhân. Mỗi năm, thị xã đóng góp 80% kim ngạch xuất khẩu cho tỉnh Bạc Liêu.

Theo ông Thắng, suốt 2 năm địa phương không có F0 trong cộng đồng. Vài ngày trước, các ca F0 cộng đồng khiến Công ty TNHH Thủy sản Tấn Khởi và một phân xưởng của Công ty TNHH Thủy sản Châu Bá Thảo bị phong tỏa.

“Việc phong tỏa tại Công ty Tấn Khởi và một xưởng của Công ty Châu Bá Thảo không ảnh hưởng lớn đến chuỗi sản xuất thủy sản của Giá Rai. Các doanh nghiệp khác hoạt động tốt”, ông Thắng nói.

Tại Sóc Trăng, Giám đốc Sở Công Thương Võ Văn Chiêu cho biết kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm nay ước 1.050 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước (tăng 128 triệu USD). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu thủy sản 835 triệu USD, tăng 21% (145 triệu USD); xuất khẩu gạo 183 triệu USD, tăng 41% (53 triệu USD).

Ông Trương Đình Hòe - Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) - cho biết cả nước đang áp dụng các biện pháp thích ứng với dịch Covid-19. Vì vậy, khi nhà máy chế biến thủy sản hay điểm nào đó có F0, cơ quan chức năng sẽ khoanh vùng dập dịch, sẽ không ảnh hưởng đến dây chuyền của các hoạt động khác.

Theo ông Hòe, các đại phương là sẽ nhanh chóng có các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và đây không phải "vấn đề ghê gớm”.

“Các địa phương rất quan tâm đến việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và có những biện pháp kiểm soát những khu vực tập trung đông người. Đặc biệt là những khu vực có sự giao lưu của nhiều địa phương vì hiện nay một tỉnh có nhiều khu vực, nhiều phường, xã mức độ dịch khác nhau”, lãnh đạo Vasep chia sẻ.

Ông Trương Đình Hòe cũng cho rằng vấn đề cốt lõi hiện nay là ý thức bảo vệ của từng cá nhân, từng cộng đồng nhỏ, từng bong bóng. Đây là yếu tố quan trọng để giúp cho quá trình phục hồi kinh tế và chống dịch hiệu quả.


Bổ sung enzyme cần thiết giúp duy trì và ổn định men đường ruột

NEW ENZYM LÀ SẢN PHẨM HỆ ENZYME GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ KHI PHỐI TRỘN MEN TIÊU HÓA, CÁC CHẤT DINH DƯỠNG. MEN VI SINH LÀM SẠCH ĐÁY AO BỊ ĐEN.

Công dụng:
– Bổ sung enzyme cần thiết giúp duy trì và ổn định men đường ruột, tạo mùi thơm đặc biệt hấp dẫn, kích thích bắt mồi.
– Giúp hấp thu toàn bộ chất dinh dưỡng khi phối hợp với men tiêu hóa, giúp đường ruột khỏe, tăng trọng nhanh.
– Sản phẩm chứa enzyme hữu ích giúp làm trắng, sạch đáy ao khi có bùn đen.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts