Sunday, December 5, 2021

Giá Tôm Thẻ 05/12/2021 (Miền Tây)

Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú - Ngày 05/12/2021

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Bến Tre. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh...

THÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TÔM THẺ TÔM SÚ MIỀN TÂY

Về thị trường giá thủy sản hôm nay 05/12/2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và oxy 04/12 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 20 con giá 246.000 đồng/kg
Size 30 con giá 168.000 đồng/kg
Size 40 con giá 148.000 đồng/kg
Size 50 con giá 137.000 đồng/kg
Size 60 con giá 126.000 đồng/kg
Size 70 con giá 121.000 đồng/kg
Size 80 con giá 114.000 đồng/kg
Tôm thẻ size 100 con giá 100.000 đồng/kg
Giá tôm thẻ oxy size 20 con giá 255.000 đồng/kg
Size 25 con giá 205.000 đồng/kg
Size 30 con giá 175.000 đồng/kg
Size 40 con giá 150.000 đồng/kg
Size 50 con giá 140.000 đồng/kg
Size 60 con giá 130.000 đồng/kg
Size 70 con giá 125.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxy size 20 con giá 270-280.000 đồng/kg
Size 30 con giá 205-215.000 đồng/kg
Liên hệ: 0979257767

Giá tôm sú oxi, dập đá 05/12 khu vực Bạc Liêu:
20c lớn 275k +5. Dap đá 250k
20c nhỏ 265k -5. Dap đá 240k
30c lớn 220k +2. Dap đá 200k
30c nhỏ 210k -2. Dap đá 190k
40c lớn 180k +1. Dap đá 170k
40c nhỏ 170k -1. Dap đá 160k
Giá sú đá 01/12 khu vực Bạc Liêu:
20c lớn 250k +5
20c nhỏ 240k -5
30c lớn 200k +2
30c nhỏ 190k -2
40c lớn 170k
Liên hệ: 0945499447

Giá tôm thẻ kks 29/11 khu vực Sóc Trăng:
Giá tôm thẻ size 20/250k
25/200k
30/175k
40/150k
50/135k
100/101k
Giá tôm sú size 20/265k
30/215k
40/175k
50/160k
Liên hệ: 0398393740

Giá tôm thẻ 29/11 kiểm kháng sinh khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
Giá tôm thẻ size 20c 247k +-10k
25c lớn 197k +5k
25c nhỏ 195k -5k
30c lớn 168k +2k
30c nhỏ 166k -2k
40c lớn 146k +1k
40c nhỏ 144k -1k
50c lớn 135k +1k
50c nhỏ 133k -1k
60c lớn 124k +500đ
Liên hệ: 0919781835

Giá tôm thẻ kks 11/11 khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm thẻ size 30c lớn 170k +2
30c nhỏ 167k -2
40c 147k +1-2
50c 133k +-1
60c 124k +-500
Giá tôm sú oxi 11/11 ưu tiên khu vực Bạc Liêu:
Giá tôm sú oxi size 30 con lớn giá 210.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 30 con nhỏ giá 200.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 40 con lớn giá 170.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 40 con nhỏ giá 160.000 đồng/kg
Giá tôm sú oxi size 50 con giá 145.000 đồng/kg
Liên hệ: 0915434635

Giá tôm thẻ chân trắng ao bạc 01/12 khu vực Cà Mau:
(Kiểm Kháng Sinh) Tôm thẻ size 20 con lớn giá 248.000 đồng/kg (+10.000₫)
Size 20 con nhỏ đang có giá 248.000 đồng/kg (-10.000₫ tới 22,01c)
Size 25 con lớn đang có giá 195.000 đồng/kg (+7.000₫ tới 22,01c)
Size 25 con nhỏ thu mua với giá 191.000 đồng/kg (-5.000₫ tới 26c)
Size 30 con lớn có giá 169.000 đồng/kg (+3.000₫)
Size 30 con nhỏ có giá 166.000 đồng/kg (-3.000₫)
Size 40 con đang có giá 147.000 đồng/kg (lớn: +1.000₫; nhỏ: 147.000 đồng/kg -2.000₫)
Size 50 con lớn có giá 135.000 đồng/kg (+1.000₫)
Size 50 con nhỏ có giá 135.000 đồng/kg (-1.000₫)
Size 60 con đang thu mua với giá 126.000 đồng/kg (lớn: +500₫; nhỏ: 126.000 đồng/kg -500₫ tới 65c)
Size 70 con có giá 120.000 đồng/kg (+-500₫ tới 75c)
Size 80 con có giá 112.000 đồng/kg (+-500₫ tới 90c)

(Bắt Màu) Tôm thẻ size 50 con lớn đang có giá 135.000 đồng/kg +1.000₫
Size 50 con nhỏ thu mua với giá 135.000 đồng/kg -1.000₫
Size 60 con có giá 126.000 đồng/kg +-500₫
Size 70 con có giá 120.000 đồng/kg +-500₫ tới 75c
Size 80 con có giá 113.000 đồng/kg +-500₫ tới 85c
Size 100 con lớn đang có giá 104.000 đồng/kg +200₫
Size 100 con nhỏ đang có giá 103.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 130c)
Size 150 con lớn đang có giá 92.000 đồng/kg +-200₫
Size 150 con nhỏ đang có giá 90.000 đồng/kg (-1c 200₫ tới 170c)
Size 200 con lớn có giá 72.000 đồng/kg +200₫
Tôm thẻ size 200 con nhỏ có giá 68.000 đồng/kg -300₫
Liên hệ: 0868.06.7777

Giá tôm sú dập đá 30/9 khu vực Ba Tri (Bến Tre):
Giá tôm thẻ size 30c lớn 185k +2k
30c nhõ 175k -2k
40c lớn 155k +1k
40c nhỏ 145k -1k
50c 130k +-1k
60c 120k +-1k
70c 110k +-1k
100c 90k+-500đ
Liên hệ: 0915933334

Giá tôm thẻ kks 04/12 khu vực Bạc Liêu:
100c 104-+500
Giá tôm sú ôxi 04/12 khu vực Bạc Liêu:
30c lớn 215k
30c nhỏ 205k
40c 175k
40c nhỏ 165k
Liên hệ: 0943211494

Giá tôm thẻ Oxy 03/12 khu vực Ba Tri - Bình Đại - Thạnh Phú (Bến Tre):
Giá tôm thẻ oxi size 30c 180k
40c 162k
50c 142k
60c 130k
Liên hệ: 0335550163

Giá tôm sú dập đá 04/12 khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
15c về lớn 300k +10k 1con
15c về nhỏ 290k -10k 1con
20c lớn 245k +5k (18c về lớn)
20c lớn 240k +5k
20c nhỏ 230k -5k
30c lớn 190k +2k
30c nhỏ 180k -2k
40c lớn 165k +1k
40c nhỏ 155k -1k
50c 140k +_1k
60c 130k +_1k
Giá tôm thẽ kks 01/12 khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng:
20c 245k +_10k
25c lớn 195k +5k
25c nhỏ 190k -5k
30c 167k +_3k
40c 145k +_1k
50c 135k +_1k
60c 125k +_500d
Liên hệ: 0948171794

Giá tôm thẻ oxi 05/12 khu vực Bình Đại (Bến Tre):
30c 175k
25c 200k
20c 250k
Liên hệ: 0907305881

Giá thẻ oxi 30/11 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
60c 130k +-500
70c 125k +-500
80c 115k +500
Liên hệ: 0962676593

Giá tôm thẻ kks kiểm kháng sinh 05/12 khu vực Cà Mau:
DNTN LÊ ĐIỀN (0919326242)
Đạt ks (giá mua tại ao)
30cl 170(+3)
30cn 168(-3)
40c 148(+1-2)
50c 137(+-1)
60c 128(+-500)
70c 122(+-500)
80c 114(+-500)
90c108(+-500 )
100c 104


Giá tôm thẻ kks 05/12 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:
20c-245k +-10k
25c-185k +-5k
30c-167k +-3k
40c-147k +-2k
50c-134k +-1k
60c-125k +-500d
70c-120k +-500d
Ao bạt 100c-103k +-200đ xem màu
Giá tôm sú ôxi, dập đá 05/12 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu:
20c lớn 240k   +5k       oxi 275k
30c lớn 195k +2k         oxi 215k
30c nhõ 185k -2k         oxi  205k
40c lớn 165k +1k         oxi  175k
40c nhỏ 155k -1k         oxi  165k
50c 140k +-1k               oxi 150k
60c 125k +-1k               oxi 140k
70c 115k +-1k
100c 90k+-500đ
Liên hệ: 0793652820

Giá tôm thẻ dập đá kks 19/11 khu vực Bạc Liêu:
30c lớn 168k
30c nhỏ 166k
40c lớn 146k
40c nhỏ 144k
50c lớn 135k
60c 125k
70c 118k
80c 113k +500đ
Liên hệ: 0914881769

Giá cá tra thịt tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hôm nay điều chỉnh ở mức 22.500-23.500 đồng/kg, giá cá tra giống ở mức 27.000-28.000 đồng/kg size 30-35 con. Giá cá lóc thịt từ 32.000-33.000 đồng/kg (>600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 250-270 đồng. Giá ếch hôm nay tiếp tục tăng cao ếch thịt giá 34.000-35.000 đồng/kg. Giá cá trê vàng tại khu vực Đồng Tháp có giá 45.000-46.000 đồng/kg (loại cá thịt 6-7 con/kg). Giá cá rô tại Cần Thơ, Hậu Giang đang có giá từ 22.000-22.500 đồng/kg (loại cá thịt 3-5 con/kg). Cá thát lát thịt (2-3 con/kg) giá 38.000-39.000 đồng/kg, cá thát lát giống (200 con/kg) giá 1.400 đồng/con.


Tôm, Cua ở miền Tây tăng giá cuối vụ

Sau một đợt tăng giá khi các tỉnh áp dụng Nghị quyết 128, giá cua biển và tôm ở miền Tây tiếp tục đi lên. Hiện, tôm sú, thẻ, càng xanh ở khu vực này đang vào giai đoạn cuối vụ.
Chiều 23/11, giá tôm thẻ tại Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu tăng từ 1.000-3.000 đồng/kg. Cụ thể, loại 30 con/kg từ 164.000 đồng tăng lên 167.000 đồng, 50 con/kg giá 137.000 đồng, 100 con/kg giá 102.000 đồng… So với lúc cao điểm của dịch Covid-19, mỗi kg tôm đã tăng thêm 35.000-45.000 đồng.

Đối với tôm thẻ loại lớn, giá ổn định nhiều ngày qua. Trong đó, tôm 20 con/kg giá duy trì ở mức 240.000 đồng/kg; loại 25 con giá 180.000 đồng/kg.

Tại xã Đại Ngãi, huyện Long Phú (Sóc Trăng), các vựa thủy sản ven sông Hậu bán tôm càng xanh tươi sống loại nhất (6-7 con/kg) giá 300.000 đồng/kg; loại 13-14 con/kg giá 240.000 đồng.

Chủ vựa hải sản Đặng Ngọc Trinh cho biết những hôm khách đặt nhiều để đãi đám tiệc, chị “vèo” lại tôm tươi sống nên phụ thu thêm 20.000 đồng/kg. Đối với tôm càng xanh ướp đá, người tiêu dùng ít sử dụng vì thịt mất ngon nên giá rẻ.

Trước thông tin tôm càng xanh ở TP.HCM hiện được chào giá 110.000-150.000 đồng/kg, chủ một vựa tôm ở Bạc Liêu cho hay đây là tôm ướp đá nên mới có mức giá vậy. “Giá này vẫn bị coi là cao, bởi người miền Tây không thích ăn tôm ướp đá. Giá tôm càng xanh tươi sống nhiều tháng nay không giảm, chỉ tăng nhẹ”, chủ vựa này nói.

Giá Tôm Thẻ chân trắng tăng cao

Theo ghi nhận, hiện nay giá tôm thương phẩm tại Bến Tre đang tăng cao, nhất là tôm thẻ chân trắng cỡ lớn.
Mức giá có nơi tăng hơn 60.000-80.000 đồng/kg so với 5 tháng trước đó. Nông dân phấn khởi vì giá tôm tăng cao sau thời gian xuống dốc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Vừa thu hoạch hơn 5 tấn tôm với kích cỡ 20 con/kg có giá 255.000 đồng/kg, ông Đặng Văn Bảy, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) vui mừng vì giá tôm đã tăng trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ông Bảy cho biết, do áp dụng nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghệ cao nhiều giai đoạn, con tôm đạt kích cỡ lớn giá bán cao hơn so với nuôi trên ao đất theo cách truyền thống trước đây.

Ông Lê Văn Sấm, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú cho hay, nếu áp dụng theo cách nuôi truyền thống con tôm thẻ chân trắng khó đạt kích cỡ lớn, cao nhất chỉ đạt khoảng 50-60 con/kg, do đó giá tôm sẽ không cao. Ngoài ra, sản lượng tôm dễ bị hao hụt do ảnh hưởng dịch bệnh từ ao nuôi.

Hiện ông Sấm đầu tư hơn 20 ha nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghệ cao nhiều giai đoạn, lợi nhuận mỗi năm đạt 4-5 tỷ đồng. Ông Sấm chia sẻ, với giá tôm tăng cao như hiện nay giúp nông dân có điều kiện tái sản xuất sau khi bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Hiện tôm có kích cỡ 100 con/kg có giá 100.000-105.000 đồng/kg, tôm cỡ 50 con/kg có giá 120.000-130.000 đồng/kg…

Theo ông Sấm, giá tôm hiện nay tăng đều ở các loại kích cỡ. Vì thế, người nông dân vui mừng và an tâm hơn vì thị trường tiêu thụ đa dạng. Bên cạnh đó, giá loại tôm có cỡ lớn từ 20-30 con/kg tăng khá cao nên thu hút người dân đầu tư chuyển đổi sang nuôi tôm theo công nghệ cao hai giai đoạn. Vì chỉ áp dụng theo hướng mới này tôm nuôi mới đạt được loại lớn so với nuôi tôm theo hình thức truyền thống như trước đây.

Ông Sấm so sánh, nếu nuôi theo hướng công nghệ cao hai giai đoạn, 1 ha chỉ cho nuôi khoảng 1.500 m2 mặt nước, nhưng cho năng suất tăng hơn 4 lần so với nuôi truyền thống, tôm thường đạt kích cỡ từ 20-30 con/kg, do đó bán được giá cao hơn lợi nhuận tăng thêm rất nhiều.

Theo các thương lái thu mua tôm, giá tôm thẻ hiện nay tăng cao do thị trường tiêu thụ trong nước tăng mạnh sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhất là các loại tôm có kích cỡ lớn được người tiêu dùng ưa chuộng. Hơn nữa đang vào vụ mùa nghịch, nông dân giảm diên tích thả nuôi nên nguồn cung thị trường giảm phần nào ảnh hưởng đến giá tôm như hiện nay. Mặt khác, đang vào dịp cuối năm nên các doanh nghiệp chế biến thủy sản đang gấp rút hoàn thành các đơn hàng để cung ứng và cần nguồn tôm nguyên liệu lớn. Điều này, dẫn đến giá tôm tăng cao như hiện nay, nhất là các loại tôm có kích cỡ lớn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, giá tôm tăng cao sau thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh đã mở ra tín hiệu vui cho người dân vùng biển. Tỉnh Bến Tre có diện tích nuôi tôm biển khoảng 35.000 ha, sản lượng đạt hơn 55.000 tấn/năm. Hiện nay người dân đang dần chuyển đổi sang nuôi tôm theo hướng công nghệ cao nhiều giai đoạn, nuôi tôm quảng canh cải tiến mang lại hiệu quả cao lợi nhuận tăng lên nhiều lần so với nuôi tôm theo cách truyền thống như trước đây.

Giá thủy hải sản ở ĐBSCL tăng cao

Từ đầu tháng 11 đến nay, mức giá thủy hải sản ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng trở lại do nhu cầu tiêu thụ tăng cao.
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh thành trên cả nước đã dần được kiểm soát nên nhu cầu tiêu thụ các loại thủy hải sản tăng cao dẫn đến việc giá các mặt hàng này dần tăng trở lại.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào vụ thu hoạch tôm thẻ chân trắng nuôi theo mô hình ao lót bọt.

Theo đó, Tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Sóc Trăng hiện đang được bán ra với giá cao, loại 20 con/kg giá cao nhất là 240.000 đồng/kg. Các kích cỡ khác giảm dần là 25 con/kg giá 180.000 đồng/kg, loại 100 con/kg có giá 98.000 đồng/kg, … Hiện tỉnh sóc trăng còn gần 11.800 ha tôm, trong đó có 8.390 ha là tôm thẻ chân trắng và 3.399 là tôm sú.

Hiện rất nhiều tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch tôm thẻ chân trắng cuối vụ. Giá tại huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), loại 10 – 12 con/kg giá tăng từ 80.000 – 90.000 đồng/kg lên 110.000 – 120.000 đồng/kg. Tôm sú khu vực này loại 20 con/kg được tư thương mua với giá khoảng 250.000 đồng/kg, loại 30 con 180.000 – 190.000 đồng/kg.

Một số hải sản khác cũng tăng giá mạnh, như cua gạch loại 1 – 2 con/kg tăng từ 50.000 – 60.000 đồng/kg, cua thịt tăng giá từ 240.000 tăng lên 270.000 – 280.000 đồng/kg, loại 4 con/kg giá 230.000 đồng/kg.

Giá tôm tại Trà Vinh tăng, nhưng nguồn cung thiếu

Từ đầu tháng 11 đến nay, măt hàng tôm sú, tôm thẻ chân trắng thương phẩm tại thị trường Trà Vinh đã tăng bình quân ở mức 10.000 đồng/kg so với tháng 10/2021.
Giá tôm thương phẩm tăng, nhưng nguồn cung trong tỉnh không còn nhiều do đang là thời điểm cuối vụ thu hoạch tôm nuôi.

Bà Nguyễn Thị Thu, chủ đại lý thu mua thủy sản, hải sản tại chợ Trà Vinh cho biết, giá tôm sú hiện nay loại 20 con/kg được cơ sở thu mua với giá 220.000 đồng/kg, loại 30 con/kg giá 185.000 đồng/kg, loại 40 con/kg giá 155.000 đồng/kg; giá tôm thẻ chân trắng loại 20 con/kg có giá 180.000 đồng/kg, loại 30 con/kg có giá 160.000 đồng/kg;  loại 40 có giá 14.000 đồng/kg.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, giá tôm thương phẩm tăng mạnh kể từ đầu tháng 11 là do tình hình dịch COVID- 19 tại TP Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được kiểm soát, nhu cầu nguồn tôm nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu và tiêu dùng tại thị trường  khu vực phía Nam tăng gấp từ 2 – 3 lần so với khoảng thời gian tháng 8 – 9.

Thêm vào đó, hiện nay đang là thời điểm cuối vụ tôm nuôi, phần nhiều nông dân đã thu hoạch xong trước đó để chuẩn bị vệ sinh ao nuôi cho mùa vụ tôm nuôi năm 2022, nên nguồn cung tôm thương phẩm giảm mạnh.

Theo ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, tính đến ngày 10/11, tổng sản lượng tôm sú, tôm thẻ chân trắng được nuôi đã thu hoạch gần 65.000 tấn, đạt gần 85 % kế hoạch năm; trong đó, sản lượng tôm thẻ hơn 53.000 tấn, tôm sú 11.715 tấn.

Dự kiến, đến cuối tháng 11/2021, nông dân nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng sẽ thu hoạch dứt điểm diện tích toàn bộ diện tích hơn 25.000 ha để tập trung cho công việc chuẩn bị mùa vụ nuôi tôm năm 2022.


Bổ sung enzyme cần thiết giúp duy trì và ổn định men đường ruột

NEW ENZYM LÀ SẢN PHẨM HỆ ENZYME GIÚP TĂNG HIỆU QUẢ KHI PHỐI TRỘN MEN TIÊU HÓA, CÁC CHẤT DINH DƯỠNG. MEN VI SINH LÀM SẠCH ĐÁY AO BỊ ĐEN.

Công dụng:
– Bổ sung enzyme cần thiết giúp duy trì và ổn định men đường ruột, tạo mùi thơm đặc biệt hấp dẫn, kích thích bắt mồi.
– Giúp hấp thu toàn bộ chất dinh dưỡng khi phối hợp với men tiêu hóa, giúp đường ruột khỏe, tăng trọng nhanh.
– Sản phẩm chứa enzyme hữu ích giúp làm trắng, sạch đáy ao khi có bùn đen.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts