Friday, May 19, 2023

Giá Cá Sặc Rằn Đồng Tháp 19/05/2023

Cập nhật Giá Cá Sặc Rằn hôm nay 19/5/2023 tại khu vực Đồng Tháp
Giá Cá Sặc Rằn được thu mua tại ao size 5 con/kg hôm nay 19/5/2023 tại Đồng Tháp đang có giá giảm còn 45.000 - 50.000 đồng/kg...

Theo đó, Giá Cá Sặc Rằn (Sặc Bổi) hôm nay đang có giá giảm 10.000 - 15.000 đồng/kg so với tuần trước.

Khô Sặc Bướm đồng tự nhiên | Khô Cá Sặc Bổi lạt hàng loại 1

@giathuysan

Giá Cá Sặc Rằn 19/5/2023 ↓ #ĐồngTháp #GiáCá #GiáThủySản #SặcBổi

♬ original sound Giá Thủy Sản
Giá Thủy Sản cập nhật giá các mặt hàng thủy sản tại tỉnh An Giang Ngày 19-05-2023

Mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ (đồng)

Tăng/giảm

Cá tra thịt trắng

kg

28.000 - 30.000

40.000 - 45.000

Lươn (loại 1)

kg

120.000 - 130.000

160.000 - 180.000

Lươn (loại 2)

kg

100.000 - 110.000

150.000

Ếch (nuôi)

kg

30.000 - 35.000

55.000 - 60.000

Tôm càng xanh

kg

160.000 - 180.000

230.000 - 240.000

Cá lóc nuôi

kg

40.000 - 42.000

55.000 - 65.000

-2.000

Cá nàng hai

kg

67.000 - 68.000

 -

Cá điêu hồng

kg

39.000 - 40.000

50.000 - 55.000

+1.000

Cá rô phi

kg

35.000 - 38.000

40.000 - 45.000

No comments:

Post a Comment

Popular Posts