Saturday, May 20, 2023

Giá Lươn Thịt Hậu Giang 20/05/2023

Cập nhật Giá Lươn thương phẩm hôm nay 20/5/2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Giá Lươn Thịt được thu mua tại vườn (loại >180 gram) hôm nay 20/5/2023 tại Hậu Giang đang có giá trung bình là 118,750 đồng/kg...

Về mức giá được bán tại các chợ Hậu Giang, Lươn loại >180 gram đang được bán với giá khoảng 161,250 đồng/kg.

Rọ Bắt Lươn Cá 3 Cửa | Khô Lươn Sấy Cay Ngon

@giathuysan

Giá Lươn Thịt #HậuGiang 20/5/2023 #GiáLươn #GiáThủySản #MiềnTây

♬ nhạc nền - Giá Thủy Sản
Giá Thủy Sản cập nhật giá các mặt hàng thủy sản chủ lực của tỉnh Hậu Giang tuần 3 tháng 5/2023

Tên mặt hàng

ĐVT

Loại

Giá Trung bình mua tại vườn (đồng)

Giá Trung bình bán tại chợ (đồng)

Tăng(+)/giảm(-)

Cá rô (nuôi)

kg

5 con/kg

33,000

43,125

Cá thát lát

kg

>200 gr

 77,750

94,375

Cá lóc (nuôi)

kg

>500 gr

39,375

50,000

Cá sặc rằn

kg

5 con/kg

45,000

55,000

Lươn

kg

>180 gr

118,750

161,250

Cá tra (nuôi)

kg

>500 gr

26,571

 33,714


No comments:

Post a Comment

Popular Posts