Wednesday, May 24, 2023

Giá Cá tại Vĩnh Long giảm mạnh trong tháng 5

Theo Sở NN&PTNT Vĩnh Long, trong tháng 5, giá các loại thủy sản nuôi đều giảm mạnh so với tháng trước; có một số loại giá cao hơn cùng kỳ năm trước nhưng người nuôi không có lãi.

Cụ thể, giá cá tra cao nhất trong tháng là 29.000 đ/kg (giảm 1.500 đ/kg so với tháng trước, giảm 2.000đ/kg so với cùng kỳ năm trước), giá cá lóc nuôi là 45.000 đ/kg (giảm 5.000 đ/kg so với tháng trước, tăng 13.000 đ/kg so với cùng kỳ), giá cá điêu hồng, cá rô phi cao nhất trong tháng là 43.000 đ/kg (giảm 8.000 đ/kg so với tháng trước, tăng 9.000 đ/kg so với cùng kỳ).

Cá điêu hồng có giá giảm 8.000 đồng/kg so với tháng trước.

Toàn tỉnh hiện có 191,16ha ao, hầm đang nuôi cá tra thâm canh, 1.207 chiếc lồng, bè đang thả nuôi. Sản lượng thủy sản nuôi thu hoạch trong tháng đạt 16.522 tấn (44% kế hoạch).

Giá Thủy Sản cập nhật giá các loại cá tại vườn (nông hộ) và giá bán tại chợ tỉnh Vĩnh Long ngày 24-05-2023

GIÁ TẠI NÔNG HỘ
Tên mặt hàng ĐVT Chợ Tam Bình Chợ Trà Ôn Chợ Tân Quới Chợ TP Vĩnh Long Chợ Vũng Liêm
CẢ TRA đồng/kg 30.000 30.000 - - 35.000
CẢ ĐIÊU HỒNG đồng/kg 35.000 40.000 - - 40.000
CẢ TRÊ LAI đồng/kg 30.000 - - - 35.000
CẢ RÔ NUÔI đồng/kg 35.000 35.000 - - 35.000
CẢ RÔ PHI đồng/kg - 35.000 - - 35.000
CẢ LÓC NUÔI đồng/kg 35.000 40.000 - - 45.000
GIÁ BÁN TẠI CHỢ
CẢ TRA đồng/kg 35.000 40.000 30.000 40.000 45.000
CẢ ĐIÊU HỒNG đồng/kg 45.000 45.000 45.000 50.000 45.000
CẢ TRÊ LAI đồng/kg 35.000 - 25.000 30.000 45.000
CẢ RÔ NUÔI đồng/kg 45.000 40.000 30.000 40.000 45.000
CẢ RÔ PHI đồng/kg - 40.000 - 50.000 45.000
CẢ LÓC NUÔI đồng/kg 40.000 50.000 35.000 60.000 55.000
CẢ BASA đồng/kg - - - 60.000 -

No comments:

Post a Comment

Popular Posts