Thursday, June 1, 2023

Giá Cá đồng loại tăng 01/06/2023 ✅ Giá Ếch đi ngang!

Giá Cá các loại đồng loạt TĂNG do thiếu nguồn cung! 🐟 Giá Cá Kèo, Cá Lóc, Cá Điêu Hồng tăng! 🐸 Giá Ếch đi ngang? - 1/6/2023

Giá Cá Tra thịt Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cá Tra giống Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long | Giá Ếch, Ếch Đồng: An Giang, Đồng Tháp | Giá Cá Lóc Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh | Giá Cá Rô Phi Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang | Giá Cá Điêu Hồng Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang | Giá Cá Trê Vàng Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Rô Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bình Dương | Giá Cá Thát Lát Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long | Giá Cá Kèo Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai | Giá Cá Chạch Lấu Tây Ninh, Bình Dương | Giá Lươn lươn thịt - lươn thương phẩm: Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh...


Giá các mặt hàng thủy sản hôm nay 01/06/2023 tại Miền Tây, đặt biệt các loại cá đồng loạt tăng, giá cá tra thịt từ 26.500-28.500 đồng/kg, giá cá tra giống tăng nhẹ từ 27.500-28.500 đồng/kg size 30-35 con...
Giá cá lóc thịt Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh giá tăng cao 50.000-52.000 đồng/kg (~600gr), cá lóc giống size 500-700 con/kg giá 290-320 đồng. Giá ếch hôm nay ổn định, ếch thịt có giá 35.000-37.000 đồng/kg, giá ếch giống loại 100-150 con/kg giá 300-320 đồng/con. Giá cá điêu hồng loại cá thịt giá từ 47.000-49.000 đồng/kg (size 600gr trở lên), giá cá điêu hồng giống từ 22.000-26.000 đồng/kg. Giá cá sặc rằn loại cá thịt 4-5-6 con/kg tại Đồng Tháp, Hậu Giang có giá tại trại tăng từ 55.000-60.000 đồng/kg... Tại Hậu Giang, giá cá thát lát tại ao Hậu Giang đang có giá 67.000-69.000 đồng/kg. Giá lươn thịt loại 1 (4-5 con/kg) được thu mua tại trại với giá 120.000 - 135.000 đồng/kg, khu vực An Giang, Hậu Giang. Đặc biệt, Giá Cá Trê Vàng tại Đồng Tháp, An Giang có giá tăng cao trong tuần qua, hiện đang được thu mua với giá 39.000-40.000 đồng/kg. Giá Cá Kèo tại Bạc Liêu tăng mạnh 190.000-195.000 đồng/kg.
@giathuysan Giá Cá 1/6/2023 Cá Kèo, Cá Lóc, Sặc Rằn, Ếch thịt #TryItWithTikTok #xuhuong #GiáThủySản #xuhuong2023 #foryou #fyp #xh #news #price #aquatic #giaca #thuysan #thitruong ♬ Listen - Official Sound Studio
Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh, tôm sú thẻ oxy hôm nay tại khu vực Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre...

Cập nhật giá thủy sản tại An Giang

Giá các mặt hàng thủy sản (giá cá, ếch, lươn) tại An Giang ngày 1/6/2023.
Mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ (đồng)

Tăng/giảm

Cá tra thịt trắng

kg

27.000 - 29.000

40.000 - 45.000


Lươn (loại 1)

kg

120.000 - 130.000

160.000 - 180.000

Lươn (loại 2)

kg

100.000 - 110.000

150.000

Ếch (nuôi)

kg

30.000 - 35.000

55.000 - 60.000

Tôm càng xanh

kg

160.000 - 180.000

230.000 - 240.000

Cá lóc nuôi

kg

42.000 - 44.000

60.000 - 65.000


Cá nàng hai

kg

64.000 - 67.000

 -

-1.000

Cá điêu hồng

kg

39.000 - 40.000

50.000 - 55.000


Cá rô phi

kg

35.000 - 38.000

40.000 - 45.000


Giá cá tra nguyên liệu giảm

Người nuôi cá tra đang gặp khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào như: thức ăn, thuốc, nhiên liệu... tăng, ảnh hưởng đến sản xuất.
Theo nhiều hộ nuôi cá tra nguyên liệu tại huyện Châu Thành, cá tra nguyên liệu (kích cỡ 1,5kg) có giá 28.500 - 29.000 đồng/kg, giảm khoảng 1.500 - 2.000 đồng/kg so với thời điểm đầu năm. Trong khi đó, giá thành khoảng 28.000 đồng/kg cá tra nguyên liệu.


Ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ thủy sản Châu Thành, cho biết: “Giá cá tra giảm do các đơn hàng xuất khẩu cá tra chậm nên doanh nghiệp thu mua cầm chừng”.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts