Monday, July 3, 2023

Giá Cá Miền Đông Nam Bộ 3/7/2023 (Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai...)

Cập nhật Giá Cá hôm nay 03/07/2023 tại khu vực Miền Đông Nam BộTheo ghi nhận, Giá Cá Lóc hôm nay 3/7/2023 khu vực các tỉnh miền Đông (Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh...) có giá tăng nhẹ 1.000 đồng/kg.

Giá Cá Điêu Hồng Đông Nam Bộ đang có giá tăng nhẹ. Giá Cá Rô Đồng miền Đông có giá ổn định từ 31.000-33.000 đồng/kg. Giá Cá Trê Vàng ở Long An và Tây Ninh giảm nhẹ. Giá Cá ChépTrắm Cỏ ở Đồng Nai, Bình Dương có giá ổn định.

Khô Cá Lóc 1 nắng đặc sản | Khô Cá Lóc nắng tự nhiên

@giathuysan

♬ Pp

No comments:

Post a Comment

Popular Posts