Monday, July 3, 2023

Giá Tôm tiếp tục giảm 3/7/2023 ✅ Khoáng mặn cho ao nuôi mật độ cao?

Giá Tôm Thẻ hôm nay tiếp tục GIẢM size lớn - Giá Tôm Sú cũng GIẢM NHẸ 🦐 03/07/2023

Giá Tôm Thẻ KKS (kiểm kháng sinh) khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ. Giá Tôm Sú Oxy Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre... Giá Thẻ Oxy, Giá Tôm Thẻ Dập Đá, Tôm Sú Đá, Oxi Luộc Đỏ, Tôm Thẻ Ao Bạc, Ao Bạt Bắt Ngang Giá Tôm Ao Đất, Tôm Bắt Ngang Xem Màu...Xin thông tin đến quý bà con giá tôm hôm nay 3/7/2023, giá thu mua tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:
20lon 170
20nho 160
25lon 127
25nho 122
30lon 110
40con 97
50con 92
60con 87
100con 82
Liên hệ: 0979257767 (Tính Phạm)
@giathuysan

♬ Future


Giá thu mua tôm sú, thẻ oxy (ưu tiên ao bạt) 03/07/2023 khu vực Trà Vinh:
Sú oxy                                   the oxy 
20con 220k.                        20con 170k
30con 160k.                        25con 125k
40con 120k.                        30con .......k
50con 100k.                        Oxy luộc Màu 
60con 90kk.                        50con 97k
                                                60con 92k
                                                70con 87k
Liên hệ: 0799414474 (Phó Hồng Tuyết)

03/07/2023
Oxy luộc đỏ và sạch kháng sinh KV Bến Tre ngày 3/72023 liên hê Nam: 0975363765.
Dang cân 50-60-70c dong gia 93k, 
70c nhỏ tru 200d
MUa 50-80c


03/07/2023
Thu mua tôm sú thẻ Bến Tre. 
Sú 
30con160k
20con 190k
Thẻ 
60con85k
70con83k
80con80k
Thu mua đến 200con
Lh 0947671249


03/07/2023
Bên em nhận 🦐 thẻ từ 🔥cầu 12 Vĩnh Hậu về đến vĩnh châu 🔥
Giá cho bà con tham khảo ạ
30c kks110k+2-3k
40c kks 96k+-500
50c oxy luộc 98k+-300 (50-70c)
60c kks 88k+-300(50-90c) 
 Ngoài ra các size khác  💥sú hoặc thẻ 💥em vẫn  nhận giá thương lượng ☎️0833868191


03/07/2023
thẻ 3/7 ao đất
20 lớn. 176+10 về nhỏ k sài
25c lớn. 127 
25c nhỏ. 122 
30 con lớn 107 
40 con 99 
50 con. 94 
mua oxy k kiểm. 
0901424934

KHOÁNG MẶN CHUYÊN DÙNG CHO AO NUÔI MẬT ĐỘ CAO, AO CÓ ĐỘ MẶN THẤP

04/07/2023
Giá thẻ kks vs oxi
Ưu tiên khu vực bạc liêu ac LH 0945499447
25cl 127k +5
25cn 123k -5
30cl 115k
30cn 113k
40cl 100k +500
40cn 98k -500
50c 93k +-500 oxi 98k
60c 88k +-500 oxi 93k


GIẢM NHANH KHÍ ĐỘC – BỔ SUNG VI SINH – CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI

No comments:

Post a Comment

Popular Posts