Monday, September 18, 2023

Cập nhật Giá Thủy Sản An Giang 18/09/2023

Xu hướng Giá Thủy Sản khu vực An Giang hôm nay!

Giá các mặt hàng thủy sản ở An Giang cập nhật mới ngày 18/9/2023. Theo SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH AN GIANG

BẢNG GIÁ THỦY SẢN AN GIANG NGÀY 18/9/2023

Mặt hàng

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Giá bán tại chợ (đồng)

Tăng/giảm

Cá tra thịt trắng

kg

26.000 - 28.000

42.000 - 45.000


Lươn (loại 1)

kg

115.000 - 130.000

160.000 - 180.000


Lươn (loại 2)

kg

90.000 - 100.000

150.000

Ếch (nuôi)

kg

30.000 - 35.000

55.000 - 60.000

Tôm càng xanh

kg

160.000 - 170.000

230.000 - 240.000

Cá lóc nuôi

kg

45.000 - 50.000

60.000 - 65.000


Cá nàng hai

kg

78.000 - 82.000

-


Cá điêu hồng

kg

39.000 - 40.000

50.000 - 55.000


Cá rô phi

kg

33.000 - 35.000

38.000 - 42.000


Cá linh non

kg

-

110.000 - 120.000 (cá đã làm sẵn)


Cá trê vàng

kg

35.000 - 36.000

-


Cá chim trắng

kg

-

35.000 - 45.000Giá cả các mặt hàng Thủy Sản tại An Giang hôm nay bao nhiêu?

Cập nhật Giá Cá Tra mới nhất tháng 09.2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts