Tuesday, September 12, 2023

Cập nhật Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú 12/09/2023

Cập nhật Giá Tôm Thẻ, Giá Tôm Sú hôm nay ngày 12/09/2023 khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang...

Giá Tôm Thẻ kiểm kháng sinh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau


GIÁ TÔM THẺ, TÔM SÚ KHU VỰC BẠC LIÊU 12/9/2023GIÁ TÔM THẺ KKS, TÔM THẺ OXY KHU VỰC SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU


GIÁ TÔM SÚ OXY, TÔM SÚ DẬP ĐÁ KHU VỰC BẠC LIÊU 12/09/2023
GIÁ TÔM SÚ BẠC LIÊU


GIÁ TÔM THẺ OXI, GIÁ TÔM SÚ BẮT LIỀN BẠC LIÊU, CÀ MAU, SÓC TRĂNG


GIÁ TÔM THẺ KKS OXY SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU, CÀ MAU, BẾN TRE, TRÀ VINH


No comments:

Post a Comment

Popular Posts