Wednesday, September 20, 2023

Cập nhật Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú ngày 20/09/2023 (ĐBSCL)

Cập nhật Giá Tôm Thẻ (Tôm Thẻ KKS Kiểm Kháng Sinh, Tôm Thẻ Oxy), Tôm Sú Oxi khu vực Miền Tây ngày 20/09/2023

Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu ngày 20/9/2023

Giá Tôm Thẻ KKS, Tôm Thẻ Oxy Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh

No comments:

Post a Comment

Popular Posts