Wednesday, September 20, 2023

Thông tin Giá Thủy Sản Tiền Giang 20/09/2023

Cập nhật Giá Thủy Sản TIỀN GIANG 🦐 Giá Tôm Thẻ, Tôm Sú, Nghêu, Cá Tra, Điêu Hồng, Cá Trê Vàng... Giá các mặt hàng thủy sản tại Tiền Giang mới nhất ngày 20/9/2023.


BẢNG GIÁ THỦY SẢN TIỀN GIANG 20/9/2023

Tên mặt hàng

Đơn vị tính

Giá tham khảo (Tăng/giảm)

Tôm thẻ chân trắng (50 con/kg)

đồng/kg

105.000 (tăng 2k đồng, ↑1.94%) - 110.000 (tăng 2k đồng, ↑1.85%)

Tôm thẻ chân trắng (100 con/kg)

đồng/kg

90.000 (tăng 5k đồng, ↑5.88%) - 92.000 (tăng 2k đồng, ↑2.22%)

Tôm sú (30 con/kg)

đồng/kg

140.000 (giảm 25k đồng, ↓15.15%) - 145.000 (giảm 25k đồng, ↓14.71%)

Tôm sú (40 con/kg)

đồng/kg

110.000 - 115.000 (ổn định)

Nghêu (40 - 60 con/kg)

đồng/kg

22.000 - 24.000 (ổn định)

Cá điêu hồng (600g đến dưới 1 kg)

đồng/kg

48.000 (tăng 2k đồng, ↑4.35%) - 49.000 (tăng 2k đồng, ↑4.26%)

Cá tra (600g đến dưới 1 kg)

đồng/kg

26.500 - 27.500 (ổn định)

Cá trê vàng (6-7 con/kg)

đồng/kg

35.000 - 36.000 (giảm 1k đồng)


Cập nhật Giá Thủy Sản Tiền Giang mới nhất

Cập nhật Giá Thủy Sản mới nhất tháng 09/2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts