Tuesday, September 19, 2023

Thông tin Giá Thủy Sản Cà Mau 19/09/2023

Giá Thủy Sản cập nhật thị trường giá các mặt hàng thủy sản (giá tôm thẻ, tôm sú, tôm giống, giá cua, giá cá chình, giá cá bống tượng, cá lóc đồng, sặc rằn, cá kèo, cá nâu...) trên địa bàn tỉnh Cà Mau hôm nay!

BẢNG GIÁ THỦY SẢN CÀ MAU 19/09/2023

STT Mặt hàng Ngày cập nhật Quy cách ĐVT Giá (đồng) +/-
1 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 19/09/2023 20 con/kg kg 150,000 - 155,000  
2 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 19/09/2023 25 con/kg kg 133,000 - 138,000  
3 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 19/09/2023 30 con/kg kg 130,000 - 135,000  
4 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 19/09/2023 40 con/kg kg 113,000 - 118,000  
5 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 19/09/2023 50 con/kg kg 100,000 - 105,000  
6 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 19/09/2023 60 con/kg kg 96,000 - 101,000  
7 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 19/09/2023 70 con/kg kg 95,000 - 100,000  
8 Tôm thẻ chân trắng (ao bạt) 19/09/2023 100 con/kg kg 88,000 - 90,000  
9 Tôm thẻ chân trắng (ao đất) 19/09/2023 100 con/kg kg 87,000 - 89,000  
10 Tôm sú thương phẩm (ướp đá) 19/09/2023 20 con/kg kg 220,000 - 225,000  
11 Tôm sú thương phẩm (ướp đá) 19/09/2023 30 con/kg kg 145,000 - 150,000  
12 Tôm sú thương phẩm (ướp đá) 19/09/2023 40 con/kg kg 110,000 - 115,000  
13 Tôm thẻ chân trắng giống 19/09/2023 PL 12 con 102 - 108  
14 Tôm sú giống 19/09/2023 PL 15 con 30 - 50  
15 Cua yếm vuông (Năm Căn) 19/09/2023 Giá bán tại chợ kg 250,000 - 300,000  
16 Cua Y (Năm Căn) 19/09/2023 > 0,5 kg/con kg 250,000 - 300,000  
17 Cua gạch (Năm Căn) 19/09/2023 Giá bán tại chợ kg 430,000 - 450,000  
18 Cá chình 19/09/2023 >1kg/con kg 450,000 - 500,000  
19 Cá bống tượng 19/09/2023 >700g/con kg 450,000 - 500,000  
20 Cá lóc đồng 19/09/2023 > 0,5 kg/con kg 120,000 - 130,000  
21 Cá lóc đồng 19/09/2023 >1kg/con kg 140,000 - 150,000  
22 Cá kèo 19/09/2023 >50con/kg kg 120,000 - 130,000  

Kỹ thuật nuôi Cá Kèo ✅ Pseudapocryptes Elongatus #KỹThuậtThủySản   

No comments:

Post a Comment

Popular Posts