Tuesday, October 17, 2023

Cập nhật Giá Cá Tra giống 17/10/2023 (Miền Tây)

Thị trường Giá Cá Tra Giống 17/10/2023 khu vực ĐBSCL (Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Long An, Tiền Giang...) tiếp tục giảm!

AN GIANG

GIÁ CÁ TRA GIỐNG Thị trường cá tra giống An Giang ngày 17/10/2023: Giá cá giống 30 con/kg ổn định so với hôm qua.

Cá Tra Giống: Tại Long Xuyên, Châu Phú, Chợ Mới, Tân Châu, giá cá giống mẫu 30 con/kg giao dịch quanh mức 26-27.000 đ/kg (ao lượng trên 10 tấn). Cỡ 40 con/kg giao dịch quanh mức 28-29.000 đ/kg.

Giá Cá Tra Giống hôm nay bao nhiêu?

ĐỒNG THÁP

GIÁ CÁ TRA GIỐNG Thị trường cá tra giống Đồng Tháp ngày 17/10/2023: Giá cá tra giống 30 con/kg hôm nay giảm 1.000 đồng so với hôm qua.

Giá Cá Tra Giống: Tại Hồng Ngự, Tân Hồng, Tháp Mười, giá cá tra giống mẫu 30 con/kg giảm 1.000 đ/kg xuống còn 25-26.000 đ/kg.

CẦN THƠ

GIÁ CÁ TRA GIỐNGThị trường cá tra giống Cần Thơ ngày 17/10/2023: Giá cá giống 30 con/kg ổn định so với hôm qua.

Giá Cá Tra Giống: Tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, giá cá tra giống mẫu 30 con/kg trong khoảng 25-26.000 đ/kg, một số ao nhỏ lượng dưới 5 tấn có giá 24.000 đ/kg.

TIỀN GIANG

Giá Cá Tra giống ở Tiền Giang: Tại Cái Bè, Cai Lậy, giá cá tra giống mẫu 30 con/kg giảm 1.000 đ/kg về 26.000 đ/kg. Cỡ 50 con/kg giảm 3.000 đ/kg về mức 29.000 đ/kg.

LONG AN

Giá Cá Tra giống tại Long An: Tại Tân Hưng, Tân Thạnh, giá cá tra giống mẫu 30 con/kg tiếp tục giao dịch ở quanh mức 25-26.000 đ/kg. Tình hình mưa bão khiến các công ty ít bắt giống lại, mẫu 50 con/kg đã giảm 3.000 đ/kg xuống còn 29.000 đ/kg.
giacatra | catrathit | catragiong | thitruongcatra | giathuysan #angiang #dongthap #cantho

Cập nhật Giá Cá Tra mới nhất tháng 10/2023

No comments:

Post a Comment

Popular Posts